Ministerstwo Skarbu Państwa skierowało do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 700). Przepisy te, przygotowane specjalnie w celu usprawnienia budowy tego terminalu, zostaną poszerzone o kolejne inwestycje – niezwiązane bezpośrednio z gazoportem.
Jak tłumaczą w MSP, do tzw. specustawy terminalowej dopisana zostanie budowa prawie 3,5 tys. km gazociągów. Ich uruchomienie Gaz-System, państwowy operator sieci przesyłowej, zaplanował na lata 2018–2023. Inwestycje, w ramach modernizacji systemu przesyłowego w południowej i wschodniej Polsce, mają kosztować około 6 mld zł.
– Nowe gazociągi mają umożliwić przesył surowca z terminalu LNG po jego rozbudowie z 5 do 7,5 mld m sześc. rocznie – tłumaczy Agnieszka Jabłońska-Twaróg, rzeczniczka MSP.
Jak podkreśla, rozbudowa sieci pozwoli również na połączenie krajowego systemu przesyłowego z gazociągami w krajach sąsiednich m.in. w ramach wspieranego przez Komisję Europejską korytarza gazowego Północ-Południe.
– To zapewni terminalowi LNG rolę strategicznego źródła gazu w regionie – dodaje.
Rozbudowa specustawy terminalowej o łączniki gazowe z Czechami, ze Słowacją, z Niemcami i Litwą a także o 12 krajowych odcinków gazociągów i tłocznię gazu ma usprawnić ich budowę. Specustawa skraca bowiem procedury administracyjne i środowiskowe. Gaz-System przekonał się już o tym budując gazoport oraz gazociągi rozprowadzające paliwo z terminalu.
– Bez uchwalenia ustawy inwestycje te znajdowałyby się jeszcze na etapie prac planistycznych – wyjaśnia Agnieszka Jabłońska-Twaróg.
Przy okazji wprowadzony będzie szereg zmian, które mają jeszcze ułatwić proces inwestycyjny. Dotyczą w szczególności postępowania administracyjnego i prowadzonych w jego toku uzgodnień. Zaproponowano m.in. wskazanie wyłącznie marszałka województwa jako organu właściwego do wydawania pozwoleń wodnoprawnych (dziś są to dwa organy: starosta i marszałek województwa). Pojawią się także przepisy, które mają wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne w stosunku do ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 r. poz. 627) oraz ułatwić dostęp do terenów pod budowę.
Uruchomienie terminalu LNG oraz gazociągów towarzyszących ma pozwolić na wypełnienie celu określonego w polityce energetycznej Polski do 2030 roku, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dzięki tym inwestycjom istotnie zmniejszy się zależność Polski od dotychczasowego dominującego dostawcy gazu i zwiększy się siła oddziaływania krajowych podmiotów w negocjacjach dotyczących zakupów gazu, pojawią się też możliwości negocjowania korzystniejszych warunków zakupów gazu. MSP liczy, że zintegrowanie krajowego rynku gazu z rynkami sąsiednimi przełoży się na spadek cen gazu w Polsce. Przewiduje jednocześnie, iż inwestycje w gazociągi zwiększą wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT oraz pośrednio również z podatków dochodowych od wykonawców, podwykonawców oraz pracowników zatrudnionych przy ich realizacji.

Inwestycje jakie zostaną dopisane do specustawy

- budowa gazociągu Lwówek-Odolanów (woj. wielkopolskie i dolnośląskie),

- budowa gazociągu Gustorzyn-Włocławek-Gdynia (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie),

- budowa gazociągu Hermanowice-Odolanów (woj. podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie i wielkopolskie),

- budowa gazociągu Hermanowice-Pogórska Wola (woj. podkarpackie i małopolskie),

- budowa gazociągu Tworóg-Wrocław (woj. śląskie, opolskie i dolnośląskie),

- budowa gazociągu Skoczów-Tworzeń (woj. małopolskie i śląskie),

- budowa gazociągu Legnica-Żary oraz Kotowo-Zielona Góra (woj. dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie),

- budowa gazociągu Rembelszczyzna-Strachocina (woj. mazowieckie, lubelskie i podkarpackie),

- budowa gazociągu Rembelszczyzna-Wola Karczewska (woj. mazowieckie),

- budowa gazociągu Gustorzyn-Tworóg (woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i śląskie),

- budowa gazociągu Wronów-Odolanów (woj. lubelskie, mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie),

- budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn (woj. mazowieckie i warmińsko-mazurskie),

- połączenie systemów przesyłowych Polski i Czech (woj. opolskie, śląskie),

- połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji (woj. podkarpackie i małopolskie),

- połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy (woj. mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie),

- połączenie systemów przesyłowych Polski i Niemiec (woj. zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie).

Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Komitetu Stałego RM