Energa zakończyła po pierwszym dniu przyjmowanie zapisów na akcje z transzy dla dużych inwestorów indywidualnych, podała spółka. Powodem jest fakt, iż ilość zapisów przekroczyła oferowane 7.076.103 walorów.

"W związku z faktem, iż w dniu 19 listopada 2013 roku liczba akcji oferowanych objętych zapisami Dużych Inwestorów Indywidualnych przekroczyła 7.076.103 akcjonariusz sprzedający informuje, iż przyjmowanie zapisów w kategorii dużych inwestorów indywidualnych zostało zakończone z dniem 19 listopada 2013 roku" - podała spółka.

Niezależnie od powyższego, zwraca się uwagę inwestorów, iż zgodnie z punktem "Warunki oferty – ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty" prospektu, akcjonariusz sprzedający może skorzystać z uprawnienia do zwiększenia liczby akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym nie później niż przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, podano także.

W opublikowanym w poniedziałek prospekcie emisyjnym Energa podała, że jej pierwotna oferta publiczna rozpocznie się 18 listopada od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Oferta obejmie do 141.522.067 akcji serii AA (stanowiących 34,18% kapitału), sprzedawanych przez Skarb Państwa. Cenę maksymalna ustalono na 20 zł. W transzy dla inwestorów indywidualnych może znaleźć się aż 25% akcji Energii. Po raz pierwszy wprowadzona została nowa kategoria inwestora w programie akcjonariatu obywatelskiego - duży inwestor indywidualny, który może objąć 6000 akcji spółki. Natomiast zapis dla inwestora indywidualnego obejmuje 1500 akcji.

Maksymalna wartość oferty może wynieść 2,83 mld zł. Pierwszy dzień notowania akcji na GPW przewidziano na 11 grudnia lub w zbliżonym terminie.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17%, wg stanu na grudzień 2012 r.