"Powierzchnia dwóch koncesji wynosi ponad 2100 km kw. Prace poszukiwawcze na koncesjach będą prowadzone w utworach kambru, ordowiku i syluru. Koncesje zostały udzielone na okres 3 lat" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze strategią, do 2015 roku, LOTOS planuje pozyskiwać z własnych złóż 1,2 mln ton ropy rocznie. W 2012 roku grupa kapitałowa LOTOS Petrobaltic wydobyła ponad 260 tys. ton ropy.

Lotos Petrobaltic prowadzi poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów na Bałtyku oraz na Norweskim Szelfie Kontynentalnym poprzez spółkę Lotos E&P Norge, która posiada 6 koncesji poszukiwawczych i 1 wydobywczą. Na dwóch z nich Lotos Norge jest operatorem. Dodatkowo Lotos Petrobaltic jest właścicielem firmy Lotos Geonafta, która jest największym producentem ropy naftowej na Litwie. 

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych