Największa w Polsce firma wydobywcza gazu i ropy ma problem z powołaniem osoby odpowiedzialną za najważniejszy sektor w koncernie, jakim są poszukiwania i wydobycie surowca. Nominowany kilka dni temu na stanowisko wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Krzysztof Bocian złożył jeszcze przed objęciem urzędu rezygnacje, którą szybko przyjęto.Spółka poinformowała, że nie szuka nowego piony wydobycia, zajmie sie tym wiceprezes

PGNiG poinformowało w komunikacie że w ostatni piątek ten menedżer złożył oświadczenie "o uchyleniu się od skutków prawnych" swojej wcześniejszej zgody na objęcie stanowiska w zarządzie PGNiG. Koncern pozostawia bez komentarza przyczyny tej decyzji. Jednocześnie Rada Nadzorcza wydała oświadczenie, że uchyla uchwałę, która powoływała go na to stanowisko.

Rezygnacja niedoszłego prezesa oraz jej błyskawiczne przyjęcie przez Radę Nadzorczą są tym bardziej zaskakujące, gdyż jeszcze kilka dni temu spółka ogłaszając wybór nowego wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia, podkreślała w komunikacie, że decyzja o rozpisaniu konkursu na to stanowisko ma ścisły związek z realizacją strategicznego celu PGNiG, jakim jest wzrost wydobycia krajowego gazu ziemnego i ropy naftowej. O to stanowisko rywalizowało 4 kandydatów. Krzysztof Bocian wygrał tą rywalizację.

Jednocześnie w dzisiejszym komunikacie Rada Nadzorcza stwierdza, oprócz anulowania poprzedniej decyzji o powołaniu Krzysztofa Bociana, postanowiła zakończyć także postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu PGNiG ds. poszukiwań i wydobycia bez rozstrzygnięcia.

Krzysztof Bocian nie przyjął standardowych warunków zatrudnienia

Jak tłumaczy firma, decyzja RN ma związek z nieprzyjęciem przez Bociana "zestandaryzowanych dla członków zarządu spółki warunków zatrudnienia, w tym również dotyczących zakresu i czasu zakazu konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji wiceprezesa".

Nie będzie nowego szefa poszukiwań i wydobycia

"Jednocześnie podkreślamy, że obszar poszukiwań i wydobycia od maja 2012 roku jest w zakresie kompetencji pana Mirosława Szkałuby, wiceprezesa zarządu PGNiG SA, odpowiadającego również za IT i zakupy. Dlatego wszelkie informacje na temat wakatu na tym stanowisku są nieprawdziwe" - czytamy w komunikacie.

PGNiG podkreśla, że priorytetem spółki jest realizacja "przygotowanego ambitnego planu inwestycyjnego na 2013 rok pod kierunkiem wiceprezesa Mirosława Szkałuby, dotyczącego znaczącego zintensyfikowania prac poszukiwawczych gazu konwencjonalnego i ze złóż łupkowych".

W tym roku spółka zaplanowała rozpoczęcie 33 odwiertów, w tym 13 w poszukiwaniu gazu z łupków. W I kw. 2013 roku, mimo niesprzyjających – jak na Polskę – warunków pogodowych – zrealizowano 90% prac poszukiwawczych zaplanowanych na ten okres. Finalizowane są przygotowania do rozpoczęcia odwiertu Kochanowo w ramach projektu KCT, podano także w materiale.

Cel strategiczny PGNiG: poszukiwania i wydobycie

Jak czytamy w opublikowanej strategii firmy do 2015 r, dla osiągnięcia celów strategicznych PGNiG ma się koncentrować na: krajowej i międzynarodowej działalności poszukiwawczo-wydobywczej, zapewniającej dostęp do nowych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej; segmencie energetycznym, skoncentrowanym na rozwoju energetyki gazowej w Polsce; zarządzaniu portfelem gazu ziemnego spółki i działalności na europejskim rynku handlu gazem.

Dlatego tez spółka zamierza zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziemnego do 4,5 mld m3 i ropy naftowej do 1 mln ton ropy rocznie; utrzymać wiodącą pozycję w stanie posiadania koncesji na poszukiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce (na 19 firm poszukujących gaz łupkowy w Polsce PGNiG ma najwięcej bo aż 16 koncesji).

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.