PKN Orlen zawarł krótkoterminowe umowy na dostawy gazu ziemnego z pięcioma dostawcami alternatywnymi: ENOI S.p.A., Shell Energy Europe Limited, Egesa Grupa Energetyczna S.A., Vattenfall Energy Trading GmbH oraz Mercuria Energy Trading, podała spółka w komunikacie.

Umowy dotyczą dostaw, które mają być zrealizowane do końca tego roku. "Stopniowo pogłębiamy dywersyfikację portfela kontraktów gazowych. W ubiegłym roku, poza podstawowym kontraktem, mieliśmy dwóch alternatywnych dostawców gazu ziemnego, dzięki czemu mogliśmy niwelować skutki ograniczeń zaopatrzenia w sezonie zimowym. W tym roku chcemy zwiększyć pulę zakupów ze źródeł alternatywnych, co niewątpliwie wzmocni bezpieczeństwo dostaw do PKN Orlen" - powiedział prezes Orlenu Jacek Krawiec, cytowany w komunikacie.

"W wyniku wzrostu zużycia paliwa gazowego i w sytuacji sprzyjających warunków regulacyjnych nowi dostawcy mogą zapewnić nawet 35% całkowitego zapotrzebowania Grupy Orlen na gaz ziemny" - dodał.

Ponadto PKN Orlen uzyskał uprawnienia do handlu gazem ziemnym na giełdzie EEX (European Energy Exchange) w Lipsku, zarówno w zakresie kontraktów typu spot, jak i instrumentów pochodnych (opcje, kontrakty terminowe i swapy), podała także spółka.

"Bezpośrednie uczestnictwo na płynnym rynku gazu nie tylko otwiera nowe możliwości dywersyfikacji dostawców, ale także stwarza okazję do aktywnej gry rynkowej i wykorzystania arbitrażu cenowego między rynkiem polskim i europejskim" - czytamy w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton, a skonsolidowane przychody sięgnęły 120,10 mld zł.