"Uściślenie parametrów programu inwestycyjnego na rok 2012 jest uzasadnione głównie koniecznością zwiększenia inwestowania w projekty priorytetowe w dziedzinie wydobycia, transportu i przechowywania gazu w magazynach podziemnych" - napisano w komunikacie.

Priorytetami w długoterminowych inwestycjach jest w 2012 r. w szczególności udział Gazpromu w budowie rurociągów Nord Stream i South Stream, ale także finansowanie projektów w Afryce, Wielkiej Brytanii, Wietnamie, Ameryce Łacińskiej i w Uzbekistanie - podał koncern.

Agencja AFP przypomina, że imperium Gazpromu, zbudowane na strukturach z epoki sowieckiej, kontroluje ponad jedną czwartą światowych zasobów gazu, tworzy ok. 8 proc. rosyjskiego PKB, zaspokajając niemal jedną czwartą zapotrzebowania na gaz państw europejskich.

Na początku października prezes Gazpromu Aleksiej Miller oficjalnie uruchomił drugą nitkę Gazociągu Północnego (Nord Stream), którym gaz z Rosji po dnie Morza Bałtyckiego płynie bezpośrednio do Niemiec.

Planowanym rurociągiem South Stream gaz z Rosji i Azji Środkowej ma być tłoczony do Europy przez Morze Czarne z ominięciem Ukrainy.