Capgemini, jeden z wiodących światowych dostawców usług w zakresie konsultingu, outsourcingu i nowych technologii, we współpracy z Exane BNP Paribas, CMS Bureau Francis Lefebvre i VaasaETT Global Energy Think Tank , ogłosiło wyniki najnowszego, czternastego raportu European Energy Market Observatory (EEMO). 

Kryzys nie powstrzymuje decydentów przed restrykcyjnymi regulacjami

Kryzys gospodarczy spowodował niestabilność cen i stagnację w europejskim zużyciu energii (przy stałej temperaturze), co powoduje presję na notowania akcji i wyniki finansowe dostawców. Plany kilku krajów, dotyczace ponownego przyjrzenia się ich polityce energetycznej w obliczu wypadku w Fukushimie, nowe podatki
i treść unijnej ustawy z 2014 roku karzącej podmioty, których klienci nie osiągnęli konkretnych oszczędności energii, dodatkowo obciążyły dostawców.

Energetyce potrzebne są inwestycje kosztujące 1 bilion dolarów

Wobec wymaganego 1 biliona euro inwestycji w infrastrukturę energetyczną w ciągu następnej dekady , dostawcy muszą planować długoterminowo pomimo coraz trudniejszych warunków krótkoterminowych.

“Rządy powinny uważać, żeby nie zabić kury znoszącej złote jaja, szczególnie kiedy wielcy dostawcy aktualnie rezygnują z Europy. Podważanie działań dostawców, w zakresie bardzo potrzebnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną, może być bardzo kosztowne, w momencie kiedy gospodarka odbije się i zapotrzebowanie na elektryczność oraz gaz znowu wzrośnie - komentuje ten stan rzeczy Colette Lewiner, doradca prezesa Grupy Capgemini ds. Energy and Utilities.

Niskie europejskie ceny węgla stanowią zagrożenie dla opłacalności elektrowni gazowych

Mimo, że ceny ropy naftowej pozostają wysokie ze względu na kwestie geopolityczne, związane z groźbą wojny z Iranem, kryzysem ekonomicznym w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz słabszym wzrostem gospodarczym w Chinach i Brazylii, to i tak w zużyciu gazu i elektryczności trwa zastój.

Capgemini’s European Energy Markets Observatory (EEMO) jest raportem rocznym, który pokazuje postępy w tworzeniu otwartego i konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w 27 krajach Unii Europejskiej (oraz w Norwegii i Szwajcarii), jak również postępy w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. 14 edycja oparta jest na większości publicznie dostępnych źródeł w połączeniu z metodologią i wiedzą Capgemini, dane z roku 2011 i przełomu 2011/2012. Szczegółowe spojrzenie na europejską politykę energetyczną, sytuacja finansowa dostawców energii, informacje na temat zmian i cen detalicznych zostały opracowane odpowiednio przez CMS Bureau Francis Lefebvre, Exane BNP Paribas i VaasaETT Global Energy Think Tank.

W Stanach Zjednoczonych producenci wykorzystują gaz łupkowy w bardzo konkurencyjnej cenie obniżając tym samym amerykańskie ceny gazu. Jednakże sytuacja w Europie jest inna, jako że gaz nie jest związany z rynkiem międzynarodowym, a długoterminowe kontrakty na gaz indeksowane cenami ropy zaowocowały dużo wyższymi cenami gazu. Dlatego w Europie kontynentalnej długoterminowe ceny gazu są w przybliżeniu aż o 300% wyższe niż w USA.

Niska cena gazu w Stanach Zjednoczonych spowodowała nadwyżkę węgla, obniżając tym samym ceny węgla w Europie, powodując zamknięcie niektórych elektrowni gazowych i potencjalną stratę 10000 MW energii do 2014 roku . Jednakże europejskie elektrownie gazowe są bardzo potrzebne jako zapas dla energii odnawialnej i wsparcie sieci energetycznej w przypadku wzrostu popytu (w dni bardzo zimne lub gorące). Dlatego utworzenie „rynku zdolności produkcyjnych”,
w celu pozwolenia tym zakładom na pozostanie rentownymi, jest priorytetowym celem sektora.

Energetyka zmienia strukturę i priorytety

Wypadek w Fukushimie w marcu 2011 r. doprowadził do podważania stabilności rynku energii jądrowej. Niektóre z państw badają jak zmniejszyć udział energii pochodzenia nuklearnego.

W rezultacie europejski mix energetyczny zacznie zmieniać się w kierunku mniejszego udziału energii pochodzenia jądrowego na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, gazu, a w niektórych krajach - węgla. 

Emisja CO2 wymusi nowe inwestycje a więc wzrost kosztów i tym samym cen energii

Scenariusze te, skutkujące wzrostem emisji CO2, będą wymagały znacznych dodatkowych inwestycji ze strony dostawców, co będzie miało wpływ na koszty wytworzenia energii i utrzymania sieci, a w konsekwencji – ceny detaliczne.

Rezygnacja z energetyki jądrowej w Niemczech podniesie ceny do 2015 r o 70 proc.

W Niemczech, po decyzji z maja 2011 r., dotyczącej wycofywania się z energii jądrowej, ceny energii elektrycznej dla krajowych odbiorców detalicznych znacznie wzrosną. Również niemieccy odbiorcy przemysłowi będą mogli zaobserwować wzrost cen energii o 70% do roku 2025 .

Francję czeka podobny, choć nie aż tak drastyczny scenariusz

Jeśli udział energii jądrowej w całkowitej produkcji energii we Francji zostanie obniżony do 50%, ceny wzrosną o 16%, co przełoży się na 12-procentowy wzrost cen detalicznych .

Rozwój energii odnawialnej zagrożony przez zmniejszone dotacje

Wraz z osiągnięciem 70% dodatkowej mocy w roku 2011 r., odnawialne źródła energii nadal rozwijają się w Europie.