Podjęcie prac nie powinno powodować konfliktu z interesami miejscowej społeczności. Niemniej jednak prawd i mitów związanych z wydobyciem gazu łupkowego jest kilka.
Gaz z niekonwencjonalnych źródeł, zwany popularnie łupkowym, nie jest zupełnie nieznanym surowcem. W USA próby jego eksploatacji miały już miejsce w XIX wieku. Jednak dopiero od 2009 r. wydobycie tego paliwa ruszyło na skalę przemysłową. Tak długi okres od zidentyfikowania złóż do ich wydobycia wynikał w dużej mierze z trudności w opanowaniu bezpiecznych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wydobycia surowca na powierzchnię.
Zwłaszcza wątek ekologicznego bezpieczeństwa eksploatacji złóż gazu z łupków budził i nadal budzi kontrowersje, obawy czy nawet protesty ludności zamieszkującej tereny odwiertów.