W ramach poszukiwań złóż gazu łupkowego PKN Orlen rozpoczął w poniedziałek wiercenie otworu horyzontalnego we wsi Syczyn na terenie koncesji Wierzbica w województwie lubelskim. To drugi otwór poszukiwawczy w tej miejscowości.

Odwiert horyzontalny składa się z odcinka pionowego i poziomego.

Jak poinformował PAP płocki koncern, prace w Syczynie potrwają około dwóch miesięcy. W kolejnym etapie wykonane zostanie pierwsze w województwie lubelskim szczelinowanie poziomego odcinka otworu, co ułatwić ma uwalnianie się gazu.

Odwiert na poziomie 2700-2800 m

PKN Orlen podjął decyzję o kontynuowaniu poszukiwań w Syczynie po wykonaniu pod koniec 2011 r. pierwszego odwiertu badawczego o głębokości 2879 metrów i analizie pobranych próbek. Uruchamiany tam odwiert będzie jednocześnie pierwszym otworem poziomym na koncesjach poszukiwawczych płockiego koncernu w Polsce.

W Syczynie wiercenie poziome wykonane zostanie na głębokości 2700 m, a całkowita długość odwiertu wyniesie około 4000 metrów.

"Otwór horyzontalny zaprojektowany został w najbardziej perspektywicznym pasie badanej formacji łupkowej" - powiedział, cytowany w komunikacie PKN Orlen, Wiesław Prugar, prezes Orlen Upstream, spółki płockiego koncernu do poszukiwań ropy i gazu.

Prugar zaznaczył, że przy planowaniu i realizacji odwiertu horyzontalnego wymagana jest wyjątkowa precyzja. "Najważniejsze, aby odcinek poziomy wykonać dokładnie w wyznaczonym kierunku i na optymalnej głębokości. Trajektorię otworu należy zaprojektować z uwzględnieniem zmiennych własności skał łupkowych. Poważna praca inżynierska już za nami. Jesteśmy pełni optymizmu co do rezultatów naszych prac wiertniczych w Syczynie" - dodał prezes.

W efekcie podjętych prac wiertniczych w Syczynie pod koniec 2011 r. pobrano do analizy 300 metrów próbek rdzenia skalnego. Skały łupkowe zbadano na zawartość materii organicznej i pod kątem właściwości mechanicznych. Wykonano także analizę parametrów łupków w tym rejonie, badając m.in. ich porowatość, przepuszczalność i podatność na kruszenie. Wyniki tych analiz - według PKN Orlen - "okazały się na tyle zachęcające, że pozwoliły na podjęcie decyzji o kontynuacji prac poszukiwawczych w tej lokalizacji".

Szczelinowanie uwolni złoża gazu

PKN Orlen podał, że po wykonaniu otworu horyzontalnego w Syczynie zostanie wykonany zabieg szczelinowania, a wraz z nim test produkcyjny. Kluczowym momentem tego procesu będzie wytworzenie kontrolowanego ciśnienia, pod którym woda wtłoczona do otworu wiertniczego powoduje rozszczelnienie skały. W utworzone w ten sposób szczeliny wpompowany zostanie piasek o odpowiednio dobranej granulacji, co pozwoli na uwolnienie gazu ze skały i umożliwi jego przypływ do otworu i dalej na powierzchnię.

Pod koniec marca Orlen Upstream informował, iż spółka ta planuje w tym roku wywiercić do sześciu otworów badawczych w regionie lubelskim w poszukiwaniu gazu z łupków.

Orlen Upstream ma osiem koncesji na poszukiwanie ropy i gazu ziemnego w Polsce. Sześć bloków koncesyjnych znajduje się na terenie Lubelszczyzny (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lublin, Wierzbica, Hrubieszów). Koncesje obejmują zarówno surowiec ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, w tym tzw. gaz łupkowy.