Nie będzie możliwości odgórnego wprowadzenia zakazu wydobycia niekonwencjonalnego gazu łupkowego. Ekonomia górą.
Raport w sprawie gazu łupkowego przyjęty wczoraj przez komisję przemysłu i energii jest korzystny dla Polski. Europarlamentarzyści odrzucili zgłaszane przez lewicę poprawki, które mogłyby ułatwić wprowadzenie odgórnego zakazu szczelinowania hydraulicznego, czyli techniki służącej wydobyciu niekonwencjonalnego gazu.
Sprawozdanie podkreśla dobitnie, że wydobycie gazu łupkowego może mieć pozytywny wpływ na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych w Unii Europejskiej. „Wydobycie gazu łupkowego zwiększy ogólnoświatową konkurencję na rynku gazu i tym samym będzie nadal wywierać zasadniczy wpływ na ceny. Gaz łupkowy pomoże wzmocnić pozycję klientów wobec dostawców i w związku z tym powinien doprowadzić do obniżenia cen” – czytamy w unijnym dokumencie.