Pełnomocnikiem rządu ds. OZE zostanie Ireneusz Zyska – ustalił DGP. Będzie on mógł proponować nowe przepisy i udzielać rekomendacji innym resortom i agencjom.
Pod koniec ubiegłego tygodnia minister klimatu skierował do podpisu premiera projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. Utworzenie tego stanowiska premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w listopadzie ub.r. podczas swojego exposé w Sejmie. Było to interpretowane jako sygnał zielonego zwrotu w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Od tego czasu powstało Ministerstwo Klimatu, co m.in. przez Europejski Bank Inwestycyjny zostało odebrane jako dobry znak, jeśli chodzi o polską transformację energetyczną. Tym niemniej Polska na razie nie przyłączyła się do realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej w 2050 r., choć negocjuje podział środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kolejny unijny szczyt w sprawie neutralności ma odbyć się w czerwcu.
W poniedziałek Michał Kurtyka powiedział dziennikarzom, że nazwisko pełnomocnika będzie podane do publicznej wiadomości w środę. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ma nim być obecny wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. O tej kandydaturze pisaliśmy już w grudniu. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, pełnomocnik ds. OZE będzie miał rangę sekretarza stanu w resorcie klimatu. Zanim znalazł się w kierownictwie ministerstwa, Zyska w Sejmie założył parlamentarny zespół górnictwa i energii, któremu przewodniczył. Był też członkiem m.in. komisji ds. energii i Skarbu Państwa w poprzedniej kadencji parlamentu.
Nowy pełnomocnik zajmie się regulacjami związanymi z rozwojem zielonej energii w Polsce, m.in. usuwaniem barier prawnych. W porozumieniu z ministrem klimatu będzie mógł też proponować projekty ustaw i innych dokumentów rządowych z zakresu OZE. Będzie też mógł zlecać badania i ekspertyzy oraz informować premiera o zagrożeniach w realizacji swoich zadań. Do 31 marca każdego roku będzie przedstawiał sprawozdanie ze swojej działalności rządowi. Przy wykonywaniu zadań będzie współpracował z różnymi resortami, a także z samorządami i spółkami Skarbu Państwa.
Do zadań pełnomocnika, według rozporządzenia, należeć będzie też rozwój elektromobilności i magazynowania energii. Co ciekawe, jednym z jego obowiązków będzie również „analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów”. O rozwoju w Polsce eksperymentalnego reaktora HTR do produkcji ciepła przemysłowego i wodoru rozmawialiśmy z wiceministrem nauki Grzegorzem Wrochną (więcej na s. 10).
Pełnomocnik ds. OZE, w porozumieniu z ministrem klimatu, będzie mógł udzielać rekomendacji organom administracji rządowej; będzie też sam opiniował projekty dokumentów rządowych wpływających na politykę wobec OZE.
Branża OZE oczekuje przede wszystkim złagodzenia zasady 10H, która praktycznie zatrzymała powstawanie nowych projektów farm wiatrowych na lądzie. Liczy też na rozwój sektora energetyki wiatrowej na morzu – 15 stycznia projekt ustawy w tej sprawie skierował do konsultacji resort aktywów państwowych.