Dziś dobiegły końca konsultacje projektu rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Chodzi o rekompensaty dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną za ustawowe zamrożenie tegorocznych cen prąd.
Kacper Skalski, kierujący pracami zespołu prawa energetycznego wspólnik w kancelarii Raczyński Skalski & Partners, podkreślił, że rozporządzenie umożliwi spółkom energetycznym wdrażanie obniżek cen energii dla odbiorców biznesowych, którzy kupują od nich prąd na podstawie cennika, a nie taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Rozporządzenie ma wejść w życie do 20 lipca br., a resort chciałby, by najpóźniej pod koniec lipca sprzedawcy prądu zaczęli wdrażać obniżki.
– Na początku zostaną dokonane korekty za I półrocze 2019 r. Rozporządzenie umożliwi spółkom energetycznym ustalenie, do jakiej kwoty należy obniżyć cenę za energię elektryczną dla danego odbiorcy biznesowego. Przedsiębiorstwa obrotu muszą w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia przedstawić korektę rachunków takiemu klientowi – tłumaczy mec. Skalski.
Obniżone już faktury uprawnieni odbiorcy zaczną więc otrzymywać na bieżąco prawdopodobnie od września.
– Trzeba zaznaczyć, że w drugiej połowie roku obniżone ceny nie będą należeć się wszystkim. Mogą na nie liczyć tylko gospodarstwa domowe, jednostki sektora finansów publicznych (samorządy, szpitale) oraz mikro- i małe przedsiębiorstwa – wylicza prawnik.
W I półroczu ceny prądu były zamrożone dla wszystkich odbiorców.
– Jeśli mikro- i mali przedsiębiorcy chcą korzystać dalej z tego wsparcia, muszą do 27 lipca 2019 r. złożyć specjalne oświadczenie do swojego sprzedawcy energii. Muszą w nim pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczyć, że mają status mikro- lub małego przedsiębiorcy, a tym samym, że są uprawnieni do kontynuacji obniżki zgodnie z ustawą prądową – zaznacza Skalski.
Dla średnich i dużych przedsiębiorstw ostatnia nowelizacja ustawy prądowej przewiduje możliwość ubiegania się za II półrocze 2019 r. o rekompensaty wzrostu cen energii na zasadach pomocy de minimis.
Etap legislacyjny
Projekt przed podpisem ministra