Resort energii proponuje, by specjalnym trybem realizowania inwestycji zostały objęte kluczowe gazociągi dystrybucyjne. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) ma do końca 2022 r. zgazyfikować 300 gmin. Ma jej w tym pomóc nowelizacja specustawy o gazoporcie w Świnoujściu.
Ministerstwo Energii chce w niej uwzględnić instrumenty służące przyspieszonej budowie kluczowych gazociągów dystrybucyjnych, co zwiększy wykorzystanie terminalu LNG. „Efektywny rozpływ gazu ziemnego pochodzącego z terminala LNG zależy nie tylko od sieci przesyłowych, ale również dystrybucyjnych. To właśnie sieć dystrybucyjna stanowi element bezpośredniego połączenia pomiędzy odbiorcą końcowym a terminalem LNG” – przekonuje resort.
Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. nr 84 poz. 700 ze zm.) określiła zasady przygotowania, realizacji i finansowania budowy gazoportu i tzw. inwestycji towarzyszących. Obecnie w katalogu takich inwestycji są projekty realizowane przez operatora sytemu przesyłowego Gaz-System oraz spółek Polskie LNG i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jak podkreśla resort, nie uwzględniono w nim żadnego „gazociągu, który mógłby być zbudowany i eksploatowany przez operatora systemu dystrybucyjnego”.
Zgodnie z Programem Przyspieszenia Inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018–2022 PSG spółka z grupy kapitałowej PGNiG, ma do końca 2022 r. zgazyfikować 300 gmin nieprzyłączonych obecnie do sieci gazowych. – Część będzie zgazyfikowana za pomocą stacji regazyfikacji LNG, które będą korzystać z płynnego gazu dostarczanego z terminalu w Świnoujściu – wyjaśnił Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa.
Przyznał, że objęcie gazociągów dystrybucyjnych ułatwieniami przewidzianymi w specustawie ułatwi ich budowę. – Dziś, jeśli gazociąg dystrybucyjny przebiega przez kilka działek, a jeden z właścicieli nie zgadza się na udostępnienie gruntu, jego sprzeciw może na długo zablokować projekt – wyjaśnił.
Resort energii przestrzega, że niewprowadzenie ułatwień inwestycyjnych w specustawie może doprowadzić do „ograniczenia zakresu, zaniechania lub odłożenia w czasie decyzji w zakresie budowy gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia, które są niezbędne z perspektywy maksymalizacji możliwości wykorzystania terminala LNG”.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu