Energetyczne Centrum ogłosiło upadłość i nie sprzedaje już prądu oraz gazu. Konsumenci, którzy od połowy września płacili tej firmie mogą odzyskać pieniądze. Do 16 stycznia 2019 roku powinni zgłosić się do sądu - informuje UOKiK.

Energetyczne Centrum było alternatywnym dostawcą prądu. 11 września przestało go sprzedawać, a 3 grudnia sąd ogłosił upadłość spółki. Z sygnałów, które napływały do Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że wiele osób było tego nieświadomych, bo firma nadal wystawiała im rachunki. UOKiK informuje, że takie osoby mogą odzyskać pieniądze.

"Konsumenci mogą się strać o zwrot tych nienależnych płatności, dlatego klientom Energetycznego Centrum, którzy zapłacili za prąd lub gaz, kiedy spółka nie prowadziła już sprzedaży, czyli za okres od 11 września dla prądu i od 12 września dla gazu sugerujemy kontakt z sądem i kancelarią syndyka (...) Ważne, by zrobić to niezwłocznie. W przypadku sądu termin na zgłoszenie mija 16 stycznia tego roku" - poinformował Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Osoby chcące to zrobić, powinny wypełnić w dwóch egzemplarzach wzór zgłoszenia wierzytelności, wysłać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska. W piśmie powinna być podana sygnatura sprawy: X GUp 1078/18. Pomocą też służą rzecznicy konsumentów lub Stowarzyszenie Aquila - kontakt@prawo-konsumenckie.pl.

Należy też skontaktować się z kancelarią syndyka w Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce, e-mail: kancelaria.kielce@saltarski.com. Więcej informacji o postępowaniu upadłościowym na stronie Energetycznego Centrum, syndyka lub pod numerami telefonicznymi: 41 300 56 91 oraz 573 012 513 oraz na stronach regulatora rynku - Urzędu Regulacji Energetyki.