Sejm przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która umożliwi pełne wdrożenie systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia producentów. W tym celu naprawiono zakwestionowane przez Komisję Europejską przepisy dotyczące przyznawania pomocy publicznej dla branży. Pozwoli to odblokować organizację kolejnych aukcji. Przyjęte przez posłów regulacje wprowadzają też nowe, fakultatywne formy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Twórcy nowelizacji poszli też na małe ustępstwa wobec firm inwestujących w energetykę wiatrową, które poniosły spore straty na skutek ograniczenia możliwości stawiania nowych instalacji w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej (tzw. zasada 10H). Po pierwsze zgodnie z nowymi przepisami czas na zakończenie budowy farm, dla których pozwolenia na budowę uzyskano przed wejściem w życie ustawy odległościowej, wydłuży się do połowy czerwca 2021 r. (pierwotnie zakładano, że okres ten upłynie dwa lata wcześniej). Zniknie także ogólny zakaz modernizacji turbin wiatrowych niespełniających wymogów odległościowych, przy czym dopuszczalne będą jedynie remonty i inne prace, które nie przyczynią się do zwiększenia zainstalowanej mocy wiatraków ani nie spowodują zwiększenia ich oddziaływania na środowisko.
Ponadto nie w ciągu 36, ale 72 miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązywania ustawy odległościowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 961) nadal dopuszczalne będzie uchwalanie planów miejscowych, które przewidują lokalizację domów w bliskim sąsiedztwie elektrowni wiatrowej. W takich przypadkach niespełnienie zasady 10H nie będzie też mogło być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej (jeśli jest ona wymagana). Ponadto dzierżawca uzyska ustawową gwarancję, że po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej udostępniona przez niego działka zostanie zwrócona w stanie nienaruszonym.
Nowelizacja ma też usunąć wszelkie wątpliwości dotyczące opodatkowania wiatraków. W praktyce oznacza to powrót do starych zasad. Zgodnie z nowymi regulacjami, zaczynając od 2018 r., podatek od nieruchomości naliczany jest tylko od części budowlanej (z wyłączeniem technicznej części turbiny).
Etap legislacyjny
Ustawa przesłana do Senatu