Załoga Polskiej Grupy Górniczej (PGG) otrzymała 30 proc. tzw. czternastej pensji za 2017 rok - potwierdzili w czwartek przedstawiciele PGG. Tym samym pracodawca wywiązał się z podjętego w listopadzie ub. roku zobowiązania wobec górników.

Gdy w kwietniu 2016 r. tworzono PGG, związkowcy zgodzili się na zawieszenie „czternastki” (to nagroda równa w przybliżeniu jednej miesięcznej pensji) na dwa lata, z opcją wypłaty części tego świadczenia za 2017 r., jeżeli wyniki spółki będą lepsze od zakładanych. W listopadzie ub. roku, podczas rozmów z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, uznano, iż poprawiające się wyniki spółki i spodziewany zysk dają podstawę do wypłaty 30 proc. "czternastki" za 2017 r. w terminie do 15 lutego.

"Wypłata została zrealizowana w terminie" - powiedział w czwartek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Konkretna wysokość świadczenia była ustalana dla poszczególnych pracowników indywidualnie, w zależności od ich wynagrodzenia. Przeciętnie, wobec ponad 6,2 tys. zł średniego wynagrodzenia brutto w PGG, oznacza to kwotę ok. 2 tys. zł na osobę.

W sumie realizacja świadczenia dla ponad 43-tysięcznej załogi - jak informowano w listopadzie - kosztuje PGG ponad 85 mln zł (wypłata całej "czternastki" kosztowałaby ponad 280 mln zł).

PGG nie ujawniła dotąd oficjalnie swojego wyniku finansowego za ubiegły rok. W materiałach przedstawionych w końcu stycznia stronie społecznej zysk spółki netto oszacowano na ok. 90 mln zł.

W styczniu 12 działających w firmie central związkowych podpisało porozumienie z pracodawcą, precyzujące szczegóły wypłaty 30 proc. 14. pensji. Potwierdzono wówczas, że pieniądze trafią na konta pracowników najdalej 15 lutego - tak też się stało.

W styczniowym porozumieniu ustalono m.in., że pracownicy kopalń byłego Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), przejęci przez PGG 1 kwietnia 2017 r. w trybie artykułu 23.1 Kodeksu pracy, uprawnieni do przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej, otrzymają świadczenie naliczone według zasad obowiązujących w PGG, ale z uwzględnieniem okresu pracy w KHW - chodzi o pierwszy kwartał 2017 r., gdy byli jeszcze pracownikami holdingu.

Postanowienia o częściowej wypłacie czternastej pensji nie objęły natomiast tych byłych pracowników kopalń KHW przejętych przez PGG, którzy do końca 2017 r. lub do dnia rozwiązania umowy o pracę z PGG (przed 31 grudnia 2017 r.) nie przyjęli warunków pracy i płacy obowiązujących w Grupie.

Wartość przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r. "stanowi dodatkowe środki na wynagrodzenia w stosunku do funduszu wynagrodzeń wynikającego z dopuszczalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego dla kopalń (ruchów kopalń) i zakładów na 2017 r.".

W porozumieniu z kwietnia 2016 r. związkowcy zgodzili się na zawieszenie „czternastki” na dwa lata; od 2018 r. świadczenie to znów jest obowiązującą częścią wynagrodzenia górników.