W uroczystości przekazania terenu, a także wytyczenia osi szybu, uczestniczyła premier Beata Szydło. Szefowa rządu akcentowała wagę inwestycji nie tylko dla kopalni, Tauronu, miasta i regionu, lecz także dla polskiego państwa i jego gospodarki.

Prezes Tauronu Filip Grzegorczyk podkreślił, że budowa szybu oznacza w praktyce budowę nowej kopalni. „Nie chcę mówić o wydarzeniu epokowym, ale to niezwykle istotne, że w sytuacji w której od wielu lat górnictwo raczej było likwidowane, tutaj mamy do czynienia z nową inwestycją, nowym szybem, całkowicie nową kopalnią” - zaznaczył.

„Możemy być świadkami bardzo udanego mariażu obszaru wydobycia z energetyką. To nas bardzo cieszy. To jest efekt ciężkiej pracy zarówno górników, jak i energetyków. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji to jest biznes i to jest logika biznesowa” - zapewnił prezes Tauronu.

Władze koncernu wyjaśniają, że sukcesywnie inwestują w aktywa górnicze, aby zapewnić stabilne i efektywne wydobycie węgla kamiennego z myślą o długofalowym zaopatrzeniu grupy Tauron. Dzięki budowie nowego szybu w kopalni Sobieski, czas jej efektywnej pracy ma wydłużyć się co najmniej o 50 lat, a węgiel przezeń wydobywany ma m.in. zasilić nowy blok o mocy 910 MW w elektrowni w Jaworznie, który zacznie pracę w 2019 r.

Wydobycie węgla przy wykorzystaniu nowego szybu ma rozpocząć się w 2023 r. Początkowo szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m ma służyć jako wentylacyjno-wdechowy. Docelowo będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

Rozpoczęcie inwestycji to następstwo zawartej 15 maja umowy z generalnym wykonawcą pierwszego jej etapu - konsorcjum należących do TDJ firm Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Famur Pemug.

Pierwszy etap obejmuje m.in. budowę szybu ze stalową wieżą szybową o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia, wykonanie instalacji mrożeniowej, magazynu i obiektów niezbędnych na czas głębienia szybu. Rozpoczęcie głębienia szybu metodą górniczą planowane jest do półtora roku od daty przekazania terenu robót, a cały przedmiot umowy ma być wykonany w ciągu pięciu lat.

Protokół przekazania terenu podpisali w poniedziałek prezesi spółki Tauron Wydobycie Zdzisław Filip oraz spółki Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Paweł Maksym. Prezes Filip zaznaczył, że szyb Grzegorz da kopalni Sobieski skrócenie dróg wentylacyjnych, transportowych i dojścia załogi w rejony wydobywcze. Umożliwi też rozcinki pokładów w nowych partiach wydobywczych, co pozwoli na przedłużenie żywotności zakładu nawet do 2075 r.

„Dla Tauronu to gwarancja dostarczenia dedykowanego węgla dla nowobudowanego bloku 910 MW w całym okresie jego przewidywalnej eksploatacji. Dla pracowników Tauronu Wydobycie oraz mieszkańców Jaworzna i okolic to gwarancja stabilnych miejsc pracy na wiele lat” - zapewnił Filip.

Szyb Grzegorz ma mieć dwa poziomy – na głębokościach 540 m i 800 m. Wysokość docelowej wieży szybowej, która powinna być dobrze widoczna z pobliskiej autostrady A4, to 53 m.

Proces inwestycyjny ma być realizowany w trzech etapach. Pierwszy z nich ma zapewnić uzyskanie funkcjonalności wentylacyjno-wdechowej szybu; drugi – uzyskanie funkcjonalności materiałowo-zjazdowej, a trzeci – docelowe zagospodarowanie przestrzeni wokół szybu na powierzchni. Cała inwestycja ma być gotowa do końca 2023 r.

Drążenie wyrobisk chodnikowych dla szybu Grzegorz trwa już od 2013 r., a w ub. roku zakończono budowę rozdzielni i linii kablowej pod kątem tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z ogłoszoną w ubiegłym roku strategią, ogółem w ciągu czterech lat grupa Tauron przeznaczy na na inwestycje w segmencie wydobycia węgla ok. 1 mld zł Prace dotyczą wszystkich trzech zakładów, skupionych w spółce Tauron Wydobycie: Sobieski, Janina i Brzeszcze.

W kopalni Janina kontynuowana jest budowa nowego poziomu wydobywczego 800 m pod ziemią. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI trwa drążenie wyrobisk służących do udostępnienia tego poziomu. W ramach tego projektu modernizowany jest także zakład przeróbki mechanicznej węgla wraz z przebudową infrastruktury do składowania produktów i zagospodarowania odpadów. Inwestycje w Janinie mają potrwać do 2020 r.

W kopalni Brzeszcze, zgodnie z założeniami programu inwestycyjnego, oddano do użytkowania nowo pozyskany kompleks ścianowy oraz uruchomiono ścianę 05 w pokładzie 510. Kontynuowane są prace związane z przebudową i rekonstrukcją wyrobisk, które docelowo pozwolą na uniezależnienie się od części kopalni przekazanej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Cały program inwestycyjny w Brzeszczach rozpisany jest do 2025 r.

W grudniu ub. roku prezes spółki Tauron Wydobycie Zdzisław Filip informował, że wartość programu inwestycyjnego dla kopalni Brzeszcze na lata 2016-2025 to ponad 500 mln zł, budowa poziomu 800 m w kopalni Janina to koszt 517 mln zł, a budowa nowego szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi w kopalni Sobieski - ponad 550 mln zł.

W połowie roku przedstawiciele grupy potwierdzili, że 2017 r. Tauron zamierza zamknąć dodatnim wynikiem (na poziomie EBITDA) w segmencie wydobycia węgla, wobec strat w tym obszarze w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu br. kopalnie Tauronu wyprodukowały 3,32 mln ton tzw. węgla handlowego, - więcej o 34 proc. niż w tym samym czasie przed rokiem. Sprzedaż węgla wyniosła 3,56 mln ton i wzrosła o 45 proc.

Tauron Wydobycie, obok Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i kopalni Bogdanka, należy do największych producentów węgla w Polsce. Po zakończeniu inwestycji w kopalniach spółki, ok. 70 proc. węgla zużywanego przez grupę Tauron ma pochodzić z własnych źródeł, wobec ok. 40 proc. w roku 2015.