Rolnicy i domownicy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników będą mogli opłacać składki do KRUS nawet wówczas, gdy będą pracowali na zleceniu lub umowie agencyjnej. Przy czym przychód z tych tytułów w ciągu miesiąca nie może przekroczyć płacy minimalnej (obecnie 1850 zł, a od nowego roku 2 tys. zł).
Takie korzystne rozwiązanie dla rolników przyjął w piątek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277). Dokument ten zakłada podniesienie kwoty granicznej warunkującej możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Taka sama zasada będzie dotyczyć osób pełniących obowiązki w radach nadzorczych spółek działających na rzecz rolnictwa.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rolnicy mogą pozostać w KRUS, o ile ich przychody z tytułu działalności pozarolniczej nie przekraczają 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym. A to oznacza, że takie osoby podlegają podwójnemu ubezpieczeniu – obowiązkowemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i dobrowolnemu w KRUS. Sejm biorąc pod uwage postulaty rolników postanowił podwyższyć kwotę chroniącą przed ZUS do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawowym argumentem za ustanowieniem nowej granicy było to, że obecnie najniższe wynagrodzenie jest kwotą graniczną dla zleceniobiorców i zleceniodawców w systemie powszechnym. I to właśnie do tej kwoty istnieje obowiązek sumowania wynagrodzeń z umów-zleceń. Powyżej niej nie ma obowiązku opłacania składek do ZUS.
Nie zyskała natomiast akceptacji Sejmu poprawka zgłoszona przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, by rolnicy mieli prawo do wcześniejszej emerytury (55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni) do końca 2022 roku. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami rolnicy mają prawo do przechodzenia na tego typu świadczenie do grudnia 2017 r. Nie na wiele zdały się także głosy PSL, że procedowany w Sejmie projekt prezydencki zakłada podniesienie wieku emerytalnego dla ubezpieczonych w KRUS, bowiem rolnicy będą przechodzić na emeryturę na takich samych zasadach jak pracownicy. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z obecną wersją projektu nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od ukazania się nowelizacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm 21 października