Można dorobić do świadczenia przedemerytalnego, ale tylko do pewnej kwoty.
Firma, w której pracuję, w najbliższym czasie najprawdopodobniej upadnie. Niewiele mi brakuje do emerytury (mam 54 lata i 33 lata stażu) – pisze pani Ewa. – Jakie muszę spełnić warunki, by otrzymać świadczenie przedemerytalne, i czy będę mogła do niego dorobić.
Żeby otrzymać świadczenie, trzeba być zwolnionym z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Upadłość lub likwidacja firmy należy do takich sytuacji, ale pod warunkiem posiadania odpowiedniego wieku i stażu pracy. Kobiety w dniu zakończenia zatrudnienia muszą mieć 56 lat i 20-letni staż pracy. Ukończenie odpowiedniego wieku w dniu ustania zatrudnienia nie jest konieczne, jeżeli 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie kobieta udowodni co najmniej 34 lata pracy. Szanse na świadczenie są również wtedy, jeśli firma utrzyma się, ale przeprowadzi zwolnienia grupowe z przyczyn ekonomicznych. Wystarczy ukończenie do dnia rozwiązania umowy co najmniej 55 lat i 30-letni staż pracy lub bez względu na wiek minimum 35-letni staż.