Jeszcze w poniedziałek 1 sierpnia rolnicy mogą zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne. Okazuje się, że część ubezpieczonych nie dostała jednak gotowych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz zdrowotne za III kwartał 2016 r. Muszą oni samodzielnie obliczyć wysokość składki.
W związku z tymi problemami kasa przypomina, że składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł, a podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 88,00 zł za każdą osobę podlegającą tym ubezpieczeniom. Dodatkowo rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni od 50 do 100 ha przeliczeniowych muszą dopłacić 106,00 zł miesięcznie, a ci z gruntami rolnymi od 100 do 150 ha – 212 zł miesięcznie. W przypadku obszarów rolnych między 150 a 300 ha dodatkowa opłata wynosi już 318 zł, a powyżej 300 ha –424 zł. Ponadto właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni 6 i więcej ha przeliczeniowych muszą zapłacić 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Natomiast za domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej trzeba uiścić 129 zł miesięcznie.
KRUS przypomina także, że indywidualnie opłacana składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących działy specjalne wynosi 9 proc. zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.
Osoby wypełniające przekaz obowiązkowo muszą wpisać, że danina dotyczy ubezpieczenia społecznego rolników za III kwartał. Dodatkowo konieczne jest wpisanie numeru UNO lub NKU płatnika składek.
Ważne
Ustawowy termin płatności za III kwartał wypada w niedzielę 31 lipca 2016 r. Jednak zgodnie z art. 12 par. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa składki opłacone do 1 sierpnia 2016 r. traktowane są jako wniesione w terminie