Tylko funkcjonariusze SB, którzy bez wiedzy przełożonych pracowali na rzecz opozycji demokratycznej, będą otrzymywać renty i emerytury w dotychczasowej wysokości.
Jeszcze w tym roku mogą zostać obniżone świadczenia pobierane przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Taką możliwość zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Okazuje się, że obniżka nie obejmie wszystkich.
Bez zmiany pozostanie wysokość świadczeń pobieranych przez funkcjonariuszy, którzy udowodnią, że przed rokiem 1990 bez wiedzy przełożonych podjęli współpracę i czynnie wspierali osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. – Takich osób w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było zaledwie kilka, góra kilkanaście – uważa dr Grzegorz Majchrzak, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej.
Dowodem na wspieranie opozycji może być informacja o przebiegu służby sporządzona na podstawie posiadanych akt osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Postawą jej przygotowania jest art. 2 ustawy z 8 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.).
Projekt ustawy zakłada także, że podstawą do zachowania świadczenia w dotychczasowej wysokości mogą być też inne dowody. A w szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny, za działalność polegającą na podjęciu bez wiedzy przełożonych czynnej współpracy z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w okresie służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990. Resort spraw wewnętrznych proponuje także, aby w przypadku rent inwalidzkich lub rodzinnych obowiązywały takie same zasady.
Autorzy projektu chcą, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego ogłoszenia przez prezesa ZUS kwot przeciętnej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej. Wskazany termin dla wejścia w życie większości przepisów ustawy w powiązaniu z terminem na pierwszą wypłatę obniżonych świadczeń jest niezbędny dla dokonania odpowiedniej modyfikacji systemu informatycznego zakładów emerytalnych obsługującego proces przeliczania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz wydawania decyzji.
18,6 tys. emerytur wypłacanych byłym esbekom przez zakłady emerytalne może ulec obniżeniu
4,3 tys. rent inwalidzkich pobieranych przez funkcjonariuszy SB zostanie przeliczonych ponownie
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji