Maksymalna kwota rent i emerytury wypłacanych byłym funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa nie będzie wyższa niż średnie świadczenie w systemie powszechnym.
Wczoraj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji upubliczniło projekt ustawy, który przewiduje obniżenie procentowego wymiaru emerytury z 0,7 proc. do 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990. Dodatkowo nie będzie już możliwości podwyższenia emerytury o 15 proc. podstawy wymiaru za inwalidztwo pozostające w związku ze służbą dla osób pełniących ją wyłącznie w organach bezpieczeństwa państwa.
Wysokość emerytur osób posiadających wyłącznie okresy służby w organach bezpieczeństwa państwa nie będzie mogła być wyższa od kwoty przeciętnej emerytury z ZUS, czyli ok. 2130 zł brutto. Wysokość rent inwalidzkich nie przekroczy 1610 zł brutto, a rent rodzinnych 1850 zł brutto. Wprowadzone zmiany dotkną 32 tys. osób, a oszczędności z tego tytułu w budżecie państwa będą wynosić ponad 11 mln zł miesięcznie.
To kolejna obniżka emerytur byłych funkcjonariuszy PRL. Podstawą do pierwszej była ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (Dz.U. nr 24, poz. 145). Wówczas wskaźnik podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 został obniżony z 1,3 do 0,7 proc. Zgodność przepisów z konstytucją potwierdził TK (wyrok z 24 lutego 2010 r., sygn. akt K 6/09). Także ETPC w Strasburgu uznał, że Polska miała prawo zmienić przepisy i dlatego odmówił rozpatrzenia skargi 2 tys. byłych esbeków.
– Przyjęta w 2009 r. ustawa dezubekizacyjna nie obniżyła byłym funkcjonariuszom rent. Obecny projekt przewiduje taką obniżkę – podkreśla Mariusz Błaszczak, minister MSWiA. ©?
Etap legislacyjny
Skierowany do konsultacji wewnątrzresortowych