ZUS przypomina przedsiębiorcom o ważnych obowiązkach związanych z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2023 rok. Grzegorz Dyjak z centrali ZUS wyjaśnia, że zaległości i nadpłaty muszą być uregulowane według ściśle określonych terminów. Jeśli nie złożyłeś wniosku o zwrot nadpłaty do 3 czerwca, masz czas na korektę dokumentów tylko do 1 lipca. Dowiedz się więcej.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie składek zdrowotnych

"Płatnicy składek mają obowiązek składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Do 20 maja część płatników składek była też zobowiązana przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r. Chodzi o przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym" – wyjaśnił cytowany w komunikacie Grzegorz Dyjak z centrali ZUS.

Jeśli z rozliczenia wyszła nadpłata i płatnik nie miał zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to do 3 czerwca mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS w takiej sytuacji przekaże nadpłatę na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli przedsiębiorca nie złożył wniosku o zwrot, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Przedsiębiorca ma prawo skorygować dokumenty rozliczeniowe ze składką zdrowotną tylko do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej składki, która wynika z rocznego rozliczenia. Jeśli płatnik nie składał takiego wniosku, to korekty składki zdrowotnej za 2023 r. może przekazać do 1 lipca. (PAP)

Przepisy dotyczące korekt w dokumentach rozliczeniowych

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/