Na nowy rok szkolny 2024/2025 można otrzymać nawet 1500 zł na dziecko. Jak podaje infor.pl, pieniądze mogą wpłynąć na konto już w wakacje. Co należy zrobić? Odpowiadamy.

Jeśli dany rodzic kwalifikuje się, aby otrzymać kilka świadczeń, na jego konto może łącznie wpłynąć nawet 1500 zł. O które dofinansowania chodzi?

800 plus na dziecko - świadczenie wychowawcze

Przypomnijmy: w ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Co jeśli rodzice spóźnili się ze złożeniem wniosku?

"W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego" - informuje resort rodziny i polityki społecznej.

300 zł w ramach świadczenia Dobry Start

Jak tłumaczy ministerstwo, Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. "To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód" - podano.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie? Należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Jak wskazano, złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Dodatek do zasiłku rodzinnego na nowy rok szkolny

Rodzice mogą starać się również o 100 zł w związku z wystąpieniem o dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce".

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego trzeba złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce".

Dodatek do zasiłku w związku z samotnym wychowywaniem dziecka

Jak informuje resort rodziny, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

"W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci" - czytamy w komunikacie resortu.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Infor.pl przypomina również o dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, które wynosi 113 zł lub 69 zł miesięcznie.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.