ZFŚS czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, gwarantowany przez Kodeks pracy, zapewnia dofinansowanie wypoczynku tzw. "wczasy pod gruszą". Komu się należą? Na jakich zasadach? O tym w poniższym artykule.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kto musi go utworzyć?

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (licząc od 1 stycznia) są zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ci, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą ( ale nie muszą) tworzyć fundusz, chyba że zakładowa organizacja związkowa złoży takowy wniosek. Natomiast w zakładach budżetowych tworzone są one niezależnie od liczby zatrudnionych. To świadczenie gwarantuje nam Kodeks pracy w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS.

Wczasy pod gruszą. Ile wynosi dofinansowanie i komu przysługuje?

Wraz z wynagrodzeniem za czas korzystania z urlopu wypoczynkowego, pracownik może otrzymać dodatkowo dofinansowanie z funduszu socjalnego. Na jakich zasadach przyznawane jest dofinansowanie? To powinno być jasno określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Zasady powinny precyzować m.in.:

 • kto jest uprawniony do tego świadczenia,
 • jaka jest jego wysokość,
 • jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia,
 • ile dni nieprzerwanego urlopu winien pracownik wykorzystać, aby mógł otrzymać dofinansowanie wypoczynku.

O kwocie dofinansowania decyduje sytuacja życiowa i materialna danego pracownika. W związku z tym łatwo się domyślić, że przyznane kwoty będą się różniły.

Kodeks pracy nie zawiera konkretnych kwot, jakie powinny być przeznaczone na "wczasy pod gruszą". Ważne jest, że właściciel firmy może wprowadzić do regulaminu np. limit dochodu pracownika, a po jego przekroczeniu wsparcie to nie przysługuje. Wtedy osoby zatrudnione z dochodem poniżej tego limitu otrzymają np. 600 zł dofinansowania, natomiast te z najniższym (proporcjonalnie więcej) – np. 900 zł. Termin wypłaty wsparcia także powinien być zawarty w regulaminie.

Wczasy pod gruszą. Czy trzeba wybierać 14 dni urlopu?

Szefowie zakładów pracy, którzy tworzą przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące dofinansowań wczasów pod gruszą, często podporządkowują przyznanie dofinansowania od wykorzystania 14 dni urlopu wypoczynkowego, licząc je razem z weekendami i świętami wolnymi od pracy.

Nieistotne jest natomiast, kiedy pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy w danym roku i jak go spędzi. Może on zaplanować wyjazd na wycieczkę, wyjechać gdzieś „na własną rękę”, ale także pozostać w domu.

Wczasy pod gruszą. Kto może skorzystać z dofinansowania wypoczynku?

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy, ich rodziny, inne osoby, których pracodawca upoważnił w regulaminie do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Bardzo często w firmach dotacje do wypoczynku dla pracowników, ich rodzin i innych osób uprawnionych to zazwyczaj jedna z najważniejszych pozycji dotyczących wydatków funduszu. Przynoszą one bowiem wiele korzyści, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Oto kilka z nich:

Korzyści dla pracodawcy:

 • kształtuje swój pozytywny wizerunek jako pracodawca, który dba o zdrowie i wypoczynek pracowników,
 • może skuteczniej zarządzać i lepiej zaplanować pracę, bo pracownicy planują i wykorzystują dłuższy urlop,
 • przeciwdziała pracoholizmowi i wypaleniu zawodowemu,
 • zyskuje bardziej zmotywowanych pracowników.

Korzyści dla pracowników:

 • mniejsze koszty związane z urlopem,
 • może przeznaczyć więcej pieniędzy np. na dodatkowe atrakcje,
 • dłużej odpoczywa (mniejsze ryzyko wystąpienia pracoholizmu czy wypalenia zawodowego).

Wczasy pod gruszą to wciąż nadal cieszący się popularnością benefit pracowniczy, który wykorzystywany jest z wielkim entuzjazmem. Dofinansowanie bowiem stanowi bardzo atrakcyjną formę wsparcia, która pozwala pracownikowi zrealizować swoje plany urlopowe.