Na ostatnim majowym posiedzeniu rząd zajmie się 14. emeryturą. Rada Ministrów pochyli się nad projektem rozporządzenia w sprawie terminu jej wypłacenia. Kiedy emeryci i renciści mogą się spodziewać dodatkowego świadczenia? W jakim terminie będzie wypłacana 14. emerytura?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 28 maja 2024 r. Będzie to już ostatnie majowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

14. emerytura na posiedzeniu rządu

Jak wynika z planu wtorkowego posiedzenia, Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. Chodzi o termin wypłacania tzw. 14. emerytury. Do takiej decyzji ustawodawca upoważnił Radę Ministrów. Ma ona określić termin wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Jaki jest proponowany termin wypłacania 14. emerytury?

Decyzję o terminie wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów podejmuje rząd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to właśnie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa miesiąc wypłaty 14. emerytury w danym roku. Decyzja ta jest podejmowana, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w oparciu o „możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych)”. Projektodawcy proponują, aby tegoroczna 14. emerytura została wypłacona we wrześniu, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku.