Bon energetyczny ma wesprzeć około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Jednorazowe świadczenie może wynieść od 300 do 1200 złotych. Kiedy należy złożyć wniosek o bon energetyczny? Na jakich zasadach świadczenie będzie przyznawane?

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Mogą z niego skorzystać także emeryci i renciści. Wysokość wsparcia będzie zależna od dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym.

Na jakich zasadach będzie przyznawany bon energetyczny?

Bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody:

  • nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
  • nie przekraczają 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Warto pamiętać, że w razie przekroczenia wskazanych kwot bon energetyczny będzie przysługiwał w kwocie niższej, wedle zasady złotówka za złotówkę, a więc każda kwota dochodu powyżej tego pułapu zmniejsza o tę samą kwotę wartość przysługującego świadczenia– wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB.

Bon energetyczny 2024 – kto i ile dostanie?

Wysokość wsparcia będzie kształtowała się następująco:

  • w gospodarstwie jednoosobowym – 300 zł,
  • w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł,
  • w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł,
  • w gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Ekspert: "Przewidziano podwojoną wartość wsparcia"

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc.

Przewidziano podwojoną wartość wsparcia. Będzie ona przyznawana w sytuacji, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Bon będzie wówczas wyższy o 100 proc. – tłumaczy dr Kuzior.

Bon energetyczny 2024 – kto wyda decyzję?

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Samo przyznanie świadczenia nie będzie wymagało decyzji administracyjnej. Zgodnie z przewidzianą procedurą wójt, burmistrz lub prezydent miastaprzesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.