Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć osoby 75+? Jest kilka dodatków do emerytury, które mogą wesprzeć budżet seniora. Kiedy świadczenia przyznawane są automatycznie, a w których sytuacjach należy złożyć wniosek? W artykule znajdziesz przegląd dodatków i przydatne informacje.

Wsparcie finansowe dla emerytów. Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to wsparcie finansowe dla seniorów, którzy skończyli 75 lat. ZUS wypłaca go automatycznie, nie trzeba składać wniosku. Od 1 marca 2024 r. wynosi 330,07 zł. Jest waloryzowany każdego roku.

W przypadku osób, które są niezdolne do samodzielnego życia i pracy, ZUS przyznaje dodatek na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Dodatki do emerytury. Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. seniorom, którzy skończyli 75 lat, i stanowi wsparcie w pokryciu kosztów opieki nad osobą, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Jego wysokość nie jest zależna od dochodu osoby, która go pobiera, i wynosi 214,84 zł. Kwota jest weryfikowana co trzy lata (najbliższa waloryzacja będzie do 15 sierpnia 2024 r.). Świadczenie wypłaca gmina.

Ważne

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli osoba w wieku 75+ pobiera już dodatek pielęgnacyjny.

Dodatki do emerytury. Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura to dodatek do podstawowej emerytury wypłacany w kwietniu. W bieżącym roku wynosiła 1620,67 zł netto. Jest wypłacana wszystkim emerytom niezależnie od tego, ile wynosi ich podstawowa emerytura.

Dodatki do emerytury. Czternasta emerytura

Wypłaty „czternastki” należy spodziewać się w drugiej połowie roku – we wrześniu lub w październiku. To dodatek kierowany do seniorów, którzy mają najniższe emerytury.

„Czternastka” w 2024 r. wyniesie maksymalnie do 2650 zł brutto, czyli 2200 netto. W przypadku czternastej emerytury obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli po przekroczeniu określonego progu świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane. W 2024 r. próg wynosi 2900 brutto miesięcznie.

Od „czternastki” odliczane od niej będą podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.).

Mama 4+ (świadczenie również dla ojców)

Świadczenie Mama 4+, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jest przyznawane dla matek (lub ojców), które wychowywały czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy lub z niej zrezygnowały. W związku z tym tacy rodzice nie nabyli prawa do emerytury albo ich emerytura jest niższa niż najniższa emerytura.

Kwota świadczenia to 1790,96 zł brutto, czyli ok. 1406 zł na rękę (tyle samo wynosi najniższa emerytura). Jeśli rodzic już pobiera emeryturę niższą niż minimalna emerytura, świadczenie Mama 4+ będzie je uzupełniać do kwoty 1790,96 brutto (1406 zł na rękę), czyli do kwoty tej najniższej systemowo ustalonej emerytury.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane.

Dodatki do emerytury. 500 plus dla seniora

Tzw. 500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające, z którego mogą skorzystać nie tylko seniorzy powyżej 75. roku życia oraz pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje również osobom z niepełnosprawnościami czy niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Świadczenie jest wypłacane raz w miesiącu.

Aby zakwalifikować się do tego rodzaju wsparcia finansowego, trzeba spełnić określone kryteria. Są to:

  • kryterium dochodowe, które wynosi 2419,33 zł brutto (w przypadku przekroczenia progu dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli im wyższy dochód, tym bardziej pomniejszone świadczenie)
  • złożenie wniosku w placówce ZUS lub przesłanie tradycyjną pocztą albo za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS