Rząd chce ulżyć seniorom w codziennych czynnościach. W harmonogram prac legislacyjnych wpisano tzw. bon senioralny. To wsparcie osób starszych i ich rodzin w opiece nad osobą 75 plus. Znamy kryterium dochodowe oraz realny termin realizacji świadczenia.

Bon dla seniora. Czym jest bon senioralny?

Według założeń projektu ustawy o systemie usług wspierających rodzinę,bon senioralny ma być świadczeniem dla osób, które poświęcają swój czas i energię na opiekę nad osobami starszymi. Ma to umożliwić częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad seniorami, co jednocześnie ma na celu odciążenie rodzin, które często pełnią rolę opiekunów. Warto zaznaczyć, że bon senioralny nie obejmie usług o charakterze medycznym.

Bon senioralny ma pełnić trzy główne funkcje. To:

umożliwienie wykupienia usług asystenta w miejscu zamieszkania seniora, co ma na celu zapewnienie mu możliwości samodzielnego i autonomicznego życia w znanym środowisku. Dzięki temu potencjalnie można opóźnić lub nawet uniknąć konieczności przeniesienia się do domu pomocy społecznej.odciążenie opiekunów i umożliwienie im powrót na rynek pracy - ten aspekt ma zarówno walory ekonomiczne, jak i psychiczne, ponieważ opieka nad seniorami często bywa wyczerpująca dla opiekunów.upowszechnienie korzystania ze wsparcia w opiece nad seniorami, które często jest ograniczone ze względów ekonomicznych (usługi opiekuńcze są kosztowne dla wielu Polaków) oraz kulturowych (istnieje opór przed korzystaniem z pomocy osób trzecich).

W ramach bonu senioralnego, konieczne będzie przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Wymaganiem będzie odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego. Początek formularza

Bon senioralny. Dla kogo?

Według zapewnień minister ds. polityki senioralnej, Marzeny Okła-Drewnowicz, bon senioralny będzie dostępny dla seniorów powyżej 75. roku życia. Ci muszą mieć rodziny aktywne zawodowo ale nie mają jednocześnie możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb dnia codziennego seniora. To pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków, wspieraniu w kontaktach z otoczeniem. Dotyczy to wszelkich czynności podejmowanych w miejscu zamieszkania seniora w wieku 75+ lub powyżej.

W program mają zostać zaangażowane samorządy. Te mają stać się kluczowymi partnerami w realizacji bonu senioralnego. Mają zająć się organizacją usług na rzecz potrzebującego seniora. Środki na ten cel mają dostać wkrótce od rządu.

Bon senioralny. Kwota i kryterium dochodowe

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego będzie mogła złożyć rodzina w porozumieniu z seniorem.

Maksymalna kwota bonu senioralnego wyniesie 2150 złotych, co stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 roku. Warunkiem otrzymania bonu będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji, zwykle dziecka seniora.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o systemie usług wspierających rodzinę, dochód seniora nie może przekraczać 5000 zł brutto. Natomiast dla rodzin seniora, wysokość progu dochodowego będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa dochód nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych limit ten wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Bon senioralny. Od kiedy?

Zanim projekt ruszy, konieczne jest wyszkolenie kadry opiekunów. Rząd prognozuje, że program bonu senioralnego wejdzie w życie w drugiej połowie 2025 roku. Koszt jego wprowadzenia szacowany jest na "kilka miliardów złotych".