Dobra wiadomość dla pracowników. Od 1 kwietnia 2024 r. wzrosną stawki odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Pracownicy oraz ich rodziny mogą dostać wyższe kwoty odszkodowań jednorazowych. Większa będzie też stawka za 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O jakich podwyżkach mowa? Ile konkretnie można dostać od ZUS za wypadek przy pracy?

Od 1 kwietnia 2024 r. ZUS wypłaci wyższe kwoty odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 r. Podwyżka stawek jest standardową, coroczną procedurą. Z podwyżek skorzystają osoby ubezpieczone, które podczas pracy uległy wypadkowi i w jego wyniku doznały uszczerbku na zdrowiu. Są też przypadki, kiedy odszkodowanie należy się rodzinie pracownika.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy i chorobę zawodową 2024/2025 [STAWKI]

  • Od 1 kwietnia 2024 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1431 zł. To o 162 zł więcej niż przed 1 kwietnia.
  • Od 1 kwietnia 2024 r. wzrośnie też kwota jednorazowego odszkodowania dla małżonka lub dziecka w sytuacji śmierci ubezpieczonego. Będzie wynosiła 128 799 zł.

Odszkodowanie za wypadek w pracy. Komu się należy?

O jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie dwa warunki:

  • są objęte ubezpieczeniem wypadkowym,
  • w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały uszczerbku na zdrowiu.

Co ciekawe, są przypadki, kiedy ubezpieczeni otrzymują odszkodowanie dwa razy. Kiedy tak się dzieje? Jak tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, jest to możliwe, gdy:

(...) stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Co ważne, prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

W 2023 roku ZUS wypłacił 42,7 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę ponad 355 mln zł. Przeciętna wysokość odszkodowania w ubiegłym roku wyniosła 8,3 tys. zł - wylicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Brak ubezpieczenia wypadkowego. Czy dostanę odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W pewnych wyjątkowych sytuacjach ZUS wypłaci odszkodowanie za wypadek przy pracy osobom, które nie odprowadzają składki. Kogo to dotyczy?

  • ucznia, który uległ wypadkowi na lekcji wychowania fizycznego i z tytułu wypadku została orzeczona wobec niego całkowita niezdolność do pracy (to warunek konieczny!)
  • ławnika w sądzie lub wolontariusza
  • każdego, kto ratuje czyjeś życie i zdrowie od grożącego niebezpieczeństwa (np. pożar).

Ile odszkodowania można dostać za wypadek przy pracy? [WYLICZENIA]

Ostateczna suma odszkodowania, jaką pracownik może dostać od ZUS za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową zależy od oceny lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. Lekarz orzecznik wyraża uszczerbek na zdrowiu w postaci procentów. Każdy procent to 1431 zł odszkodowania.

Przykład

A więc, jeśli np. lekarz orzecznik ustali 10 proc. uszczerbku na zdrowiu, to pracownikowi należy się 14310 zł odszkodowania.

Co więcej, jeżeli ubezpieczony pracownik będzie miał orzeczoną całkowitą niezdolności do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji kwota jednorazowego odszkodowania wyniesie 25 044 zł.

Odszkodowanie dla rodziny 2024/2025 [STAWKI]

Rodzina ma prawo do odszkodowania, jeżeli ubezpieczony pracownik umrze w wyniku wypadku przy pracy lub z powodu choroby zawodowej. Kto konkretnie ma prawo do odszkodowania i ile ono wynosi od 1 kwietnia 2024 r.?

  • Małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego ma prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 128 799 zł.
  • Jeśli do odszkodowania mają prawo równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, to 128 799 zł ulega zwiększeniu o kwotę 25 044 zł na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych.
  • Jeśli do odszkodowania uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 64 399 zł.

25 044 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Mogą to być między innymi rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby, po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeśli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać tę kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.