Na świadczenie wspierające może w tym roku liczyć prawie 50 proc. uprawnionych. Otrzymają oni najwyższe przysługujące kwoty, które wynoszą od 180 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Maksymalna wysokość tego świadczenia to prawie 4 tys. zł miesięcznie. Z kolei 30 proc. nie dostanie nawet złotówki, a prawie 5 proc. uprawnionych dostanie pieniądze, ale nie w tym roku. Jakie są zasady przyznawania świadczenia wspierającego? Kto dostanie w tym roku pieniądze?

Świadczenia wspierające – najnowsze dane MRPiPS

Z najnowszych danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki wynika, że do wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności wpłynęło do tej pory 175 tys. wniosków o świadczenie wspierające. Zespoły wydały decyzje dotyczące 4609 osób. Wśród tej grupy, 49,4 proc. osób uzyskało od 90 do 100 punktów, co uprawnia do otrzymania najwyższej kwoty świadczenia, wysokości od 180 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Z kolei 30,2 proc. osób otrzymało od 0 do 69, a zatem nie przysługuje im prawo do tego świadczenia, ponieważ warunkiem wsparcia jest przekroczenie progu 70 punktów. Najmniejsza grupa, 4,68 proc., to osoby z liczbą punktów od 70 do 74. Otrzymają one świadczenie wysokości 40 proc. renty socjalnej, ale jeszcze nie w tym roku.

Świadczenie wspierające – nie wszyscy uprawnieni dostaną w tym roku pieniądze

Nie wszyscy uprawnieni dostaną pieniądze w tym roku. Przepisy przewidują bowiem wprowadzenie świadczenia w trzech etapach, zgodnie z którymi:

  • od 1 stycznia 2024r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
  • od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
  • od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

Zatem nie wszystkie osoby, które dysponują decyzją wskazującą na uzyskanie więcej niż 70 punktów, takie świadczenie otrzymają. Jednak przewidziane są w tym przypadku dwa wyjątki.

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to rodzaj pomocy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Jej celem jest, jak czytamy w art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, "udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób". Świadczenie to jest nowym instrumentem wsparcia przysługującym po spełnieniu określonych warunków.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Zgodnie z zasadami wynikającymi w powyższego aktu, szanse na uzyskanie świadczenia wspierającego w 2024 r. mają osoby niepełnosprawne w wieku od ukończenia 18. roku życia. Muszą one posiadać decyzję ustalającą „poziom potrzeby wsparcia”, a ten z kolei określany jest na podstawie uzyskanej punktacji w tzw. skali wsparcia. Kwalifikacją do otrzymania tego świadczenia to przekroczenie progu 70 punktów we wspomnianej skali.

Jak jest przewidziana wysokość świadczenia wspierającego?

Wysokość świadczenia wspierającego będzie się wahać od 220 do 40 proc. renty socjalnej w zależności od uzyskanej punktacji określającej potrzebę wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego przysługującego miesięcznie w 2024 r.:

  • 220 proc. renty socjalnej – w przypadku potrzeby wsparcia określonej na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia,
  • 180 proc. renty socjalnej – w przypadku potrzeby wsparcia określonej na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,
  • 120 proc. renty socjalnej – w przypadku potrzeby wsparcia określonej na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia,
  • 80 proc. renty socjalnej – w przypadku potrzeby wsparcia określonej na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia,
  • 60 proc. renty socjalnej – w przypadku potrzeby wsparcia określonej na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia,
  • 40 proc. renty socjalnej – w przypadku potrzeby wsparcia określonej na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.