Czy w roku 2024 będą wakacje kredytowe? Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy o wsparciu dla kredytobiorców. Będzie to kolejna próba przyjęcia przepisów, które zawieszą spłatę rat kredytów w 2024 r.

Czy w 2024 r. będą wakacje kredytowe?

Wszystko zależy od tego, jak potoczą się prace nad zainicjowanym przez resort finansów Projektem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zapytamy o wakacje kredytowe, Minister Domański potwierdził 29 lutego na antenie TVP Info, że rząd zajmie się tym na najbliższym posiedzeniu.

"Pan premier zwrócił się o analizę dodatkowych scenariuszy, dodatkowych wariantów wakacji kredytowych. I mogę potwierdzić, że na najbliższej Radzie Ministrów te kredytowe pojawią się. I będzie to wariant bardziej korzystny dla kredytobiorców" – powiedział Domański.

Posiedzenie rządu: prace nad projektem dot. wakacji kredytowych już 5 marca

Najbliższe posiedzenie Rady Ministrów odbędzie się 5 marca 2024 r. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00. Jak wynika z zamieszczonych na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji, w planach najbliższego posiedzenia są prace nad projektem ustawy o wsparciu dla kredytobiorców. Będzie to kolejna, podjęta przez rząd, próba przyjęcia przepisów, które zawieszą spłatę rat kredytów w 2024 r.

Jaki jest plan najbliższego posiedzenia Rady Ministrów?

Porządek obrad posiedzenia Rady Ministrów, które odbędzie się 5 marca 2024 r., przedstawia się następująco:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (UD4). Wnioskodawca: Minister Finansów,
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (UD14). Wnioskodawca: Minister Finansów,
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury (RD43). Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości,
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (RD42). Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości,
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (RD44). Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości,
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego (RD45). Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości,
  • Sprawy bieżące.