Zatrudnienie pracownika na etacie pociąga za sobą konieczność wypłacenia wynagrodzenia oraz opłacania obowiązkowych składek ZUS. Składki ubezpieczeniowe są potrącane od wysokości wynagrodzenia brutto. Obecnie składki ZUS obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Jak sprawdzić czy pracodawca je faktycznie odprowadza? Odpowiadamy w tekście.

Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić, czy pracodawca prawidłowo odprowadza składki za pracownika. Żadne z nich nie są skomplikowane. Jednym z nich jest odwiedzenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wykonanie telefonu do ZUS. Można to zrobić też bez wychodzenia z domu, przez internet. Wystarczy posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, można ją sprawdzić zarówno w PUE ZUS jak i w Internetowym Koncie Pacjenta. Jak to zrobić?

Składki ZUS w koncie PUE ZUS

Dzięki PUE ZUS można sprawdzić dane, które gromadzi o nas ZUS. Można przekazać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski i otrzymywać odpowiedzi, a także umawiać się na wizyty w jednostce ZUS. Można też sprawdzić stan swojego konta ubezpieczeniowego.

Żeby sprawdzić informacje na koncie należy zalogować się do PUE ZUS, a następnie wejść w zakładkę „ubezpieczony”.

Z menu po lewej stronie należy wybrać przycisk „Informacja o stanie konta” Możną wtedy zobaczyć, o ile wzrosła kwota składek emerytalnych, stan subkonta oraz czy pracodawca odprowadza wszelkie składki wynikające ze stosunku pracy.

Po zalogowaniu się do portalu PUE po lewej stronie pojawia się menu podzielone tematycznie na zakładki. W profilu ubezpieczonego w zakładce Ubezpieczenia i płatnicy można sprawdzić czy płatnik składek zgłosił nas do ubezpieczeń i wciąż opłaca za nas poszczególne składki do ZUS.

Natomiast informacje dotyczące aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w zakładce "Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym".

Składki na ubezpieczenie zdrowotne można też zweryfikować w inny sposób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w Internetowym Koncie Pacjenta

Ubezpieczenie zdrowotne stanowi jedną z obowiązkowych składek, którą pracodawca opłaca za pracownika do ZUS. Zdarza się, że pracodawca zalega z przekazywaniem tej składki, co najczęściej pracownik dowiaduje się w momencie, gdy potrzebuje pomocy medycznej.
Aby sprawdzić wysokość swoich składek, można skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, gdzie dostępne są informacje dotyczące składek oraz kosztów świadczeń otrzymanych z NFZ.

Aby sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne, należy:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Wybrać zakładkę „Moje konto”.

Pod swoimi danymi znajdziemy sekcję „Twoje ubezpieczenie zdrowotne” z informacją o potwierdzeniu przez NFZ prawa do świadczeń.

Następnie należy kliknąć kafelek „Zobacz składki”.

Pod sekcją „Twoje składki ubezpieczeniowe” znajdą się informacje o wszystkich pracodawcach, którzy zgłosili nas do ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z datą ostatnio zarejestrowanej składki.

Pod „Podsumowanie składek na ubezpieczenie i kosztów refundacji” znajdziemy informację o „Sumie składek na ubezpieczenie zdrowotne” oraz kwocie wpłaconej składki w poszczególnych miesiącach, z możliwością wyboru roku.

Należy pamiętać, że ostatnio zarejestrowana składka zazwyczaj odnosi się do miesiąca poprzedzającego bieżący.

Składki do ZUS. Wizyta w ZUS

Jeśli chcemy sprawdzić osobiście stan składek, możemy też złożyć wniosek o udzielenie interesujących nas informacji w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na druku ZUS US-7. Gotowe formularze dostępne są w każdej placówce ZUS a także na stronie internetowej ZUS. Wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni.