Rachunki za energię mogą być uciążliwe dla seniorów, bo często pochłaniają część budżetu. Ryczałt energetyczny to wsparcie, dzięki któremu pewna grupa emerytów może uzyskać dodatek finansowy za prąd, gaz czy energię cieplną. Na jakich zasadach jest przyznawany?

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to dodatkowe środki finansowe na prąd, ogrzewanie i gaz. Są przyznawane przez ZUS i stanowią uzupełnienie emerytury dla osób, które są uprawnione do tego finansowego wsparcia. Ryczałt nie ma stałej kwoty, bo podlega waloryzacji.

Wysokość ryczałtu energetycznego

Wysokość ryczałtu energetycznego jest ogłaszana do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłasza szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku.

Kwota dodatku na prąd, ogrzewanie i gaz nie jest stała. Np. w 2022 wynosiła 192,58 zł, a w tym roku (2023) to 255,17 zł.

Kto może starać się o dodatek na prąd?

Dodatek na prąd i inne opłaty za energięjest przyznawany niektórym grupom seniorów. ZUS podaje następujące wytyczne, kto może się o niego starać. Są to:

  • kombatanci i inne osoby uprawnione;
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;
  • wdowy i wdowcy – emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych;
  • wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Jak wnioskować o dodatek na prąd?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć do ZUS-u następujące dokumenty:

  • wniosek ZUS-ERK – o przyznanie ryczałtu energetycznego;
  • decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która ma stwierdzać okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych i potwierdzać uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów i wdowców;
  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które ma potwierdzać okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych;
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Na złożenie wniosku nie ma terminu, można to zrobić w każdym czasie.