Świadczenie "Rodzina 500 plus", które już niedługo stanie się świadczeniem 800 plus, otrzymują rodzice lub opiekunowie wychowujący dzieci. Okazuje się jednak, że wsparcie państwa można utracić. Są pewne sytuacje, które sprawiają, że 500 plus przestaje przysługiwać osobom pobierającym to świadczenie. Kiedy może to nastąpić?

"Rodzina 500 plus". Komu przysługuje świadczenie?

Rządowy program „Rodzina 500+” ma wspierać rodziny częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, zaspokojeniem jego potrzeb życiowych i edukacyjnych.

Obecnie w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od zarobków rodziców (nie obowiązuje kryterium dochodowe). Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku o świadczenie 500 plus.

Zgodnie z prawem świadczenie 500 plus mogą otrzymać:

 • matka lub ojciec
 • opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 • opiekunowie prawni dziecka
 • rodziny zastępcze;
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Świadczenie 500 plus. Jak złożyć wniosek?

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na rok, począwszy od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Od 1 lutego 2022 wnioski o świadczenie 500 plus są przyjmowane przez ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Wniosek o pieniądze należy składać przez internet za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia
 • PUE ZUS
 • bankowości elektronicznej.

Kto może stracić 500 plus? [LISTA]

Istnieję pewne sytuacje, które sprawiają, że świadczenie 500 plus można utracić - czasowo lub całkowicie. Wypłata zasiłku ustanie, gdy:

 • dziecko osiągnie pełnoletność, czyli ukończy 18. rok życia
 • dziecko jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia samo stanie się rodzicem i zacznie pobierać świadczenie 500 plus na własne dziecko
 • dziecko przed ukończeniem 18. roku życia wejdzie w związek małżeński (na ślub osoby niepełnoletniej musi wydać zgodę sąd)
 • opiekunowie prawni dziecka nie złożą wniosku o świadczenie lub jego przedłużenie (po złożeniu wniosku - jeśli wszystkie niezbędne warunki są spełnione - następuje ponowna wypłata 500 plus, ale bez wyrównania)
 • rodzice wyjadą za granicę i tam zaczną pobierać zasiłek na dziecko
 • urzędnicy samorządowi przeprowadzą wywiad środowiskowy i ustalą, że rodzice wydawali pieniądze z 500 plus niezgodnie z przeznaczeniem lub je marnotrawili (np. rodzice uniemożliwiają przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli podczas wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem). W takiej sytuacji odpowiedni organ może zamienić świadczenie pieniężne 500 plus na pomoc rzeczową lub opłacanie pewnych usług z góry (np. bony na zakupy spożywcze).
 • dziecko trafi do instytucji która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze), do pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, placówka opiekuńcza), zostanie umieszczone w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
 • dziecko rozpocznie naukę w szkole wojskowej lub placówce zapewniającej pełne utrzymanie.

Kiedy 800 plus? Będzie waloryzacja świadczenia

W 2023 r. pojawiła się informacja, że kwota 500 zł zostanie podniesiona. Waloryzacja 500 plus miała choć częściowo pokryć inflację. Ostatecznie 7 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podniosła kwotę świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł.

Kiedy nastąpi wypłata pierwszego 800 plus? Stanie się to 1 stycznia 2024 r.

Każdy, kto do tej pory otrzymywał świadczenie 500+, będzie od 1 stycznia otrzymywał to świadczenie w wysokości 800 zł" - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda na uroczystości podpisania nowelizacji ustawy "800 plus"

Choć formalnie świadczenie 800 plus będzie obowiązywać od początku 2024 r., to nie od razu podwyższone kwoty trafią na konta rodziców. Przewidziano okres na przygotowanie techniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do obsługi podwyższonego świadczenia. Prezydent poinformował, że pierwsze wypłaty 800 zł ZUS będzie musiał zrealizować do 29 lutego 2024 roku (z wyrównaniem od 1 stycznia).