Świadczenie 500 plus, a w zasadzie już 800 plus to rządowy program przeznaczony jest dla rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko. Świadczenie przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Czym jest świadczenie 500 plus?

To wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Rządowy program przeznaczony jest dla rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko. Świadczenie przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wypłatami świadczeń oraz ustalaniem prawa do niego zajmuje się obecnie wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do świadczenia ustalane jest na rok od 1 czerwca do 31 maja. Od 1 lutego 2023 r. ZUS przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2023 r. i będzie trwał do 31 maja 2024 r. Wniosek składa się do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Świadczenie 500 plus - kiedy należy złożyć wniosek?

Po narodzinach dziecka rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie 500 plus. W takim przypadku następuje wyrównanie wstecz od dnia narodzin dziecka. W przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2023 r., należy od razu złożyć dwa wnioski o świadczenie - na okres 2022/2023, który zakończył się 31 maja 2023 r. oraz na kolejny nowy okres 2023/2024, który rozpoczął się 1 czerwca 2023 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o środki na nowy okres w terminie do 30 kwietnia danego roku, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za miesiąc czerwiec następuje najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia następuje w maksymalnym terminie do trzech miesięcy. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wyłącznie od miesiąca złożenia wniosku (Przykładowo: jeśli wniosek został złożony 20 sierpnia 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.)

Świadczenie 800 plus zamiast 500 plus

Ponadto 8 sierpnia prezydent podpisał nowelizację podnoszącą od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus do 800 zł. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Oznacza to, że osoby pobierające dotychczas świadczenie w wysokości 500 zł na miesiąc, od stycznia 2024 roku zaczną otrzymywać świadczenia w wysokości 800 zł miesięcznie. Jak poinformowano, pierwsze dwie podwyższone wypłaty ZUS zrealizuje do 29 lutego 2024 roku, z wyrównaniem za styczeń 2024 roku.