O zaledwie 120,1 zł więcej niż w lutym będą mogli dorobić wcześniejsi emeryci i renciści – bez groźby zmniejszenia wysokości wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A to oznacza, że poczynając, od marca ta grupa osób w ciągu miesiąca będzie mogła maksymalnie zarobić bez utraty części świadczenia 2846,90 zł brutto.
Natomiast ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, kiedy miesięczny przychód takich osób przekroczy 5287,1 zł. Kwota jest więc wyższa od tej obowiązującej w lutym o 223,1 zł. Natomiast osoby, których przychód przekroczy pierwszą kwotę graniczną (2846,90 zł), ale nie będzie wyższy niż 5287,1 zł muszą się liczyć ze zmniejszeniem wypłaty o kwotę przekroczenia. Nie może to być jednak więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Przy czym zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają świadczenia osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego.