Jak powiedziała Augustynowska na konferencji prasowej, przygotowywane przez Nowoczesną propozycje w projekcie ustawy emerytalnej zakładają „wyrównanie szans osób młodych na rynku pracy”.

„To będą np. preferencje dla osób młodych, które będą aktywizować tę grupę. Chodzi o wyrównanie szans. Chcemy, by to młodzi stali się motorem napędowym gospodarki” - mówiła Augustynowska.

Dodała, że „są pomysły, jak to zrobić, ale na razie nie zdradzi szczegółów”.

„Propozycje pana prezydenta zmierzające do obniżenia wieku emerytalnego są bardzo szkodliwe. (…) Mylne jest założenie, że jeśli osoby starsze wyśle się na emerytury to ich miejsca pracy zajmą osoby młode. My chcemy ten problem rozwiązać zupełnie inaczej” - podkreśliła posłanka.

Augustynowska zapowiedziała, że projekt Nowoczesnej przewiduje utrzymanie wieku emerytalnego 67 lat dla kobiet i mężczyzn. „Obniżenie wieku to koszt 40 mld zł i doprowadzi to do zapaści systemu emerytalnego” - oceniła.

Zapowiedziała, że projekt zweryfikuje również przywileje emerytalne i preferencyjne warunki przechodzenia na emeryturę. Nowoczesna postuluje m.in. likwidację KRUS dla rolników.

„Jeżeli przywileje były związane z warunkami pracy sprzed dwudziestu lat i te warunki się przez te lata zmieniły, to teraz trzeba się przyjrzeć dokładnie tym przywilejom” - mówiła Augustynowska.