Weszła w życie ustawa wprowadzająca na stałe czternaste emerytury dla seniorów. Emeryci wkrótce będą mogli spodziewać się środków na swoich kontach. Kiedy i w jakiej wysokości? Podsumowujemy wszystko, co trzeba wiedzieć o 14. emeryturach.

9 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Świadczenie, znane jako czternastka, 14. emerytura ma być wypłacane na stałe i bez specjalnego wniosku.

14. emerytura. Jak jest wysokość czternastki?

Wysokość świadczenia 14. emerytury wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto. Osoby, których miesięczna wypłata z ZUS nie przekracza 2900 zł brutto, dostaną wypłatę w pełnej kwocie.

W przypadku osób z emeryturą między 2900 zł a 4438,44 zł, kwota zostanie zmniejszona. Minimalna wysokość czternastki to 50 zł.

Czternasta emerytura będzie wypłacana w maksymalnej wysokości równej kwocie minimalnej emerytury. Część uprawnionych otrzyma świadczenie podzielone. Jeszcze inni, dodatek pomniejszony z uwagi na obowiązujący próg dochodowy. Ponadto z roku na rok liczba osób otrzymujących wsparcie w postaci 14. emerytury będzie maleć.

14. emerytura. Wolna od potrąceń i egzekucji?

Czternasta emerytura będzie wolna od potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy 500 plus. Osoby, których wypłata świadczenia zostanie zawieszona, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania, nie otrzymają "czternastki".

Nie wszyscy emeryci będą uprawnieni do otrzymania czternastki. Kryteria przyznawania 14. emerytury różnią się od zasad przyznawania 13. emerytury, której otrzymują wszyscy seniorzy bez wyjątku i w pełnej wysokości.

14 emerytura. Kiedy wypłata czternastek?

Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, Pieniądze trafią do seniorów razem z regularną emeryturą lub rentą.

Czternastek trzeba się spodziewać w dniu, w którym standardowo otrzymywana jest emerytura. Oto następujące terminy:
• 1 września
• 5 września
• 6 września
• 10 września
• 15 września
• 20 września
• 25 września.


Ci seniorzy, którzy otrzymują świadczenia kwartalne np. z KRUS. Otrzymają oni czternastki dopiero w październiku 2023 r.