Przyszli emeryci, którzy będą chcieli powrócić z ZUS do OFE będą mieli taka szansę. W 2016 roku stanie się to możliwe dzięki otwarciu "okienek transferowych" pozwalających na powrót części składki emerytalnej na konta indywidualne - powiedział wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki . Ubezpieczeni będą mogli przenieść składki z ZUS do OFE lub z OFE do ZUS od 1 kwietnia do końca lipca tego roku.

W 2014, kiedy zapadła decyzja o przekazaniu - co do zasady - składek do ZUS, oszczędzanie na emeryturę nadal w OFE zadeklarowało około 2,5 miliona ubezpieczonych. Obecnie ubezpieczeni będą mogli zweryfikować swoje decyzje. "Może na nie wpłynąć także fakt , że Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją zakaz reklamy OFE" - podkreśla wiceminister Zieleniecki.

Marcin Zieleniecki podkreśla, ze czynnikiem racjonalności decyzji o powrocie do OFE lub pozostaniu w ZUS może być także ocena wyników finansowych OFE w ostatnich latach.
Przeniesienie składek z OFE do ZUS było jednym z najważniejszych zarzutów wobec koalicji PO -PSL. Przez część polityków ówczesnej opozycji było to określane mianem "skoku na OFE".

Reklama

Trybunał Konstytucyjny jednak uznał że nie naruszyło to konstytucyjnych praw ubezpieczonych.