Reforma, jaką w Otwartych Funduszach Emerytalnych przeprowadził rząd, nie zostanie cofnięta przez Trybunał Konstytucyjny - uważa profesor Marek Chmaj.

Dziś o 16.00 Trybunał ogłosi wyrok w sprawie zmian w OFE wprowadzonych przez rząd Donalda Tuska. Wnioski o zbadanie czy zmiany w OFE są zgodne z Konstytucją złożył ówczesny prezydent Bronisław Komorowski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Według profesora Marka Chmaja, są pewne przesłanki, które pozwalają stwierdzić, że reforma nie zostanie cofnięta. Należy domniemywać, że zwyciężyła opcja konstytucyjności co do istoty, ale być może zostaną zakwestionowane drobniejsze przepisy. "trybunał Konstytucyjny może wskazać Sejmowi przepisy, które trzeba będzie poprawić czyli dokonać nowelizacji i prawdopodobnie sędziowie wyznaczą Sejmowi czas 18 miesięcy, w czasie których tych zmian prawnych należy dokonać" - wyjaśnia Marek Chmaj.

Podczas rozprawy zarówno przedstawiciele Sejmu, jak i rządu argumentowali, że przepisy są zgodne z Konstytucją. Przekonywali, że zmiany w OFE miały na celu ochronę emerytur i zapewnienie stabilności finansów publicznych.