Pracodawcy i związki zawodowe wytykają poselskiemu projektowi obniżenia wieku emerytalnego łamanie konstytucji. Ich zdaniem pomysł PSL dyskryminuje kobiety i daje przywileje rolnikom.
Partnerzy społeczni nie zostawili suchej nitki na projekcie PSL zmian w emeryturach, który ma umożliwić zakończenie pracy zawodowej bez względu na wiek po 40 latach płacenia składek.
Związek Rzemiosła Polskiego ocenia negatywnie rozwiązanie uzależniające przejście na emeryturę wyłącznie od stażu ubezpieczeniowego, ponieważ jego zdaniem jest ono sprzeczne z art. 67 ust. 1 ustawy zasadniczej. Przepis ten w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje, że „obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”.