Rośnie bezrobocie wśród seniorów. Powód: podwyższony wiek emerytalny. Od dwóch lat liczbę bezrobotnych w grupie sześćdziesięciolatków szybko powiększają zwłaszcza kobiety.

Ogólne statystyki wyglądają bardzo optymistycznie: w czerwcu zarejestrowanych bezrobotnych było aż o 290 tys. mniej niż przed rokiem. Najbardziej zmniejszyła się liczba osób bez zajęcia w wieku 25–34 lat (o 98 tys.) oraz w wieku 18–24 lata (o 77 tys.). Ale już bezrobotnych w grupie 60+ przybyło w ciągu roku 7 tys. (8,5 proc.) – do 88,9 tys.

Profesor Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przypomina, że po reformie od 2013 r. systematycznie rośnie wiek zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w którym mogą przechodzić na emeryturę. W czerwcu był on o osiem miesięcy dłuższy niż przed zmianami. W efekcie na rynku pracy przybywa seniorów.