Czy kwota świadczenia 800 plus w 2024 r. będzie stanowiła taką samą część średnich dochodów i płacy minimalnej jak jej odpowiednik świadczenia w postaci 500 zł w 2016 r.?

Tabele przedstawiają średnie dochody w Polsce [DANE GUS] w latach 2016 r. i 2024 r. oraz porównanie, ile procent dochodów stanowiło 500 zł w 2016 r. i 800 zł w 2024 r. To samo porównanie zastosowaliśmy do wynagrodzenia minimalnego.

500 zł 800 zł
Średnie dochody w 2016 r.– 4047,21 12,35% dochodów
Średnie dochody w 2024 r.– 7124,26 11,22% dochodów

W 2016 r. 500 zł to było 12,35% dochodów. Jeśli założymy, że w 2023 r. dochody będą takie same jak w 2024 r. (choć prawdopodobnie się zwiększą), 800 plus to 11,22% dochodów.

Należy mieć na uwadze, że przedstawione średnie dochody w 2024 r. będą prawdopodobnie większe, dlatego przedstawiona różnica procentowa jest zaniżona.

Dane z tabeli pokazują, że świadczenie 800 plus w 2024 r. będzie stanowiło mniejszą niż 500 zł w 2016 r. część średnich dochodów (12,35% – 11,22%).

500 zł 800 zł
Płaca minimalna w 2016 r. – 1850 27,02%
Płaca minimalna w 2024 r. – 4200 19,02%

Dużą różnicę widać w zestawieniu kwot z wynagrodzeniem minimalnym. To aż 8%.

W 2016 r. 500 zł to 27,02% wynagrodzenia minimalnego, natomiast w 2024 r. będzie to ok. 19,02 %. Nie znamy jeszcze dokładnych informacji, ile będzie wynosiło wynagrodzenie minimalne 2024 r., jednak minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg 27.05.2023 r. podała, że płaca minimalna w 2024 r. wyniesie powyżej 4,2 tys. zł.

W związku z brakiem szczegółowych danych dotyczących średnich dochodów i wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. możemy się spodziewać, że różnice procentowe okażą się jeszcze większe.

Na podstawie danych z tabel można wnioskować, że kwota świadczenia 800 plus w 2024 r. będzie stanowiła mniejszą część średnich dochodów i płacy minimalnej niż odpowiednik świadczenia w postaci 500 zł w 2016 r.