W czerwcu zaczyna się nowy okres rozliczeniowy świadczenia rodzinnego 500 plus. Część rodziców może nie otrzymać pieniędzy.

Świadczenie 500 plus a wniosek w kwietniu – kiedy dostanę pieniądze?

Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu zaczyna się nowy okres rozliczeniowy świadczenia rodzinnego 500plus. Jeśli rodzice złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

Świadczenie 500 plus a wniosek w maju – kiedy dostanę pieniądze?

Natomiast jeśli rodzice złożą dopiero wniosek do dnia 31 maja 2023 roku, pieniądze dostaną do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca.

Świadczenie 500 plus – jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie można złożyć szybko i sprawnie przez aplikację mobilną ZUS. Dzięki niej wpłynęło już ponad 60,5 tys. wniosków na przeszło 94,5 tys. dzieci.

Ponadto wniosek można złożyć przez portal PUE ZUS, portal Ministerstwa Rodziny Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Ważne

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. w terminie:
- od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,
- od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,
- od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.


Jak informuje MRiPS powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Świadczenie 500 plus – czy potrzebny jest wniosek?

Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.