W Sejmie pojawił się poselski projekt, który ujawnia, na jakich zasadach mogą być przyznawane nowe gratyfikacje dla sołtysów.

Przyznanie 300 zł dodatku dla sołtysów zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Jasła. Nie zdradził jednak szczegółów co do tego, na jakich zasadach ma być przyznawany nowy dodatek. Premier zapowiedział jedynie, że „rząd PiS postanowił przygotować ustawę o specjalnej dopłacie do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli tymi sołtysami”.

Tymczasem na stronach Sejmu już we wtorek został opublikowany poselski projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, który zawiera szczegóły przyznawania tych dodatków. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, który ma być sejmowym sprawozdawcą nowelizacji, w wiadomości opublikowanej na Twitterze potwierdził, że projekt przygotowali posłowie Solidarnej Polski.

Z projektu wynika, że w ustawie o samorządzie gminnym mają się pojawić nowe art. 36a i 36b przewidujące, że sołtyski i sołtysi, po osiągnięciu odpowiednio 60 i 65 lat, otrzymają 300 zł dodatku, pod warunkiem że pełnili swoją funkcję przez co najmniej dwie kadencje. Co ważne, w myśl noweli te kadencje nie muszą następować po sobie. Świadczenie ma przyznawać wójt właściwy dla sołectwa, w którym uprawniony pełnił swoją funkcję.

Co ważne, choć zapowiadane przez premiera Morawieckiego świadczenie ma stanowić dodatek do emerytury, z projektu posłów Solidarnej Polski nie wynika wymóg przejścia przez sołtyskę czy sołtysa na emeryturę jako warunek przyznania tego świadczenia. Poza spełnieniem warunku stażu pracy przez dwie kadencje na tym stanowisku do przyznania i wypłaty dodatku wystarczy osiągnięcie wieku emerytalnego i złożenie wniosku w tej sprawie.

W myśl poselskiego projektu wypłatą świadczeń ma się zająć organ rentowy. Można się domyślać, że w przypadku większości sołtysek i sołtysów będzie to KRUS. Dla ubezpieczonych w systemie powszechnym instytucją wypłacającą dodatek będzie ZUS.

Ani premier, ani autorzy poselskiego projektu nie podają jednak informacji, ile będzie kosztowała wypłata tych nowych świadczeń.

Rządowy projekt szybką ścieżką legislacyjną już niebawem trafi do Sejmu. ©℗