CZYTAJ NASZ SPECJALNY DODATEK O EMERYTURACH:

Nikt nie straci: Obliczając nową emeryturę, ZUS wróci do starych tablic>>

Nowa emerytura - i nowa możliwość przeliczenia starej emerytury>>

Nowe emerytury: Jakie zmiany w kapitale początkowym>>

Nowa emerytura: Zmiany dla urodzonych przed 1949 rokiem>>

Ustawa zawiera korzystne rozwiązania przede wszystkim dla osób przechodzących na emeryturę obliczaną według nowych zasad. Nowelizacja wprowadzi dla nich możliwość:

●uwzględnienia średniego dalszego trwania życia z tablicy obowiązującej w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego,

●korzystniejszego obliczenia kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem,

●uwzględnienia przy ustalaniu kapitału początkowego dłuższego okresu studiów wyższych,

●obliczenia emerytury według nowych zasad, jeśli urodzili się przed 1 stycznia 1949 r. i pobrali wcześniejszą emeryturę.

Korzystne rozwiązanie zostanie również wprowadzone dla osób uprawnionych do starych emerytur (obliczanych według dotychczasowych zasad). Ale tylko dla tych, które na przestrzeni kariery zawodowej osiągały wysokie wynagrodzenia i nie mogły skorzystać z ponownego obliczenia świadczenia pomimo pozostawania w zatrudnieniu po jego przyznaniu.

● Przechodzący na nową emeryturę nie stracą na wydłużaniu średniego dalszego trwania życia. Jeśli przedłużą aktywność zawodową, ZUS i tak zastosuje korzystniejszą tablicę trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

● Osoby opiekujące się dzieckiem przed reformą emerytalną z 1999 r. otrzymają wyższy wskaźnik za lata sprawowania tej opieki. Z kolei odbywający wtedy studia wyższe będą mogli liczyć na uwzględnienie tych studiów w wyższym wymiarze.

● Dotychczas przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS mógł doliczyć jedynie okres studiów w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych odbytych do końca 1998 r. Teraz będzie można doliczyć studia również po tej dacie.

● ZUS będzie mógł obliczyć emeryturę według nowych zasad również tym osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., które pobrały wcześniejszą emeryturę. Podstawa obliczenia tego świadczenia zostanie jednak pomniejszona o pobrane wcześniej kwoty

W ocenie posłów same plusy

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy o niej, że:

● Tylko pozornie generuje większe wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tak naprawdę będą one rozłożone w czasie

● Zachęca do dłuższej aktywności zawodowej w celu osiągnięcia co najmniej 25-letniego okresu składkowego

● Zniechęca do starań o prawo do świadczeń emerytalno-rentowych przed osiągnięciem wieku emerytalnego

● Będzie istotnym bodźcem do unikania pracy w szarej strefie

● Realizuje zasadę równości wszystkich ubezpieczonych

● Jest korzystna zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla FUS