1 maja 2015 r. wejdą w życie zmiany przepisów, które pozwolą uzyskać wyższą emeryturę. Skorzystają nie tylko przyszli emeryci, ale również ci, którzy mają już ustalone prawo do świadczenia. Ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została już podpisana przez Prezydenta RP. Wejdzie w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a więc od 1 maja 2015 r.

CZYTAJ NASZ SPECJALNY DODATEK O EMERYTURACH: