Prowadzę działalność gospodarczą, do ubezpieczeń zgłaszam tylko mojego męża jako współpracownika. Nie założyłam profilu PUE do końca 2022 r. Czy czeka mnie za to jakaś sankcja?
Nie. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) ani nowelizacji (ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw), która zmieniła brzmienie ustawy systemowej, nie przewidują sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.
Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy systemowej płatnik składek jest obowiązany założyć profil w PUE ZUS w terminie siedmiu dni od: