Na wtorkowym posiedzeniu zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego padła ważna deklaracja dotycząca emerytur pomostowych. – Jesteśmy otwarci na dyskusję w sprawie aktualizacji listy zawodów uprawniających do pomostówki i negocjacje w sprawie zmiany charakteru tych świadczeń, tak by nie były wygasające – zadeklarował Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.
Związkowcy od lat zabiegają o zmiany i wspominają porozumienie zawarte jeszcze w 2008 r., w którym ze strony rządu padła deklaracja włączenia do systemu pomostowego dodatkowych zawodów, które wówczas nie zmieściły się na obowiązującą listę. – To porozumienie nadal obowiązuje, nikt go nigdy nie wypowiedział – przypomniał Jerzy Oleszak, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.