Dla pracowników – szeroka opieka medyczna i szybki dostęp do lekarza, dla pracodawców –elastyczne warunki współpracy i brak biurokracji. To atuty ubezpieczeń zdrowotnych, które proponuje TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

– Najważniejsze są potrzeby klienta. Dlatego naszym standardem jest brak standardu. Bo tak jak nie ma dwóch takich samych firm, tak nie ma dwóch identycznych pakietów ubezpieczeniowych – mówi dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel.

Najważniejsze są potrzeby klienta. Dlatego naszym standardem jest brak standardu. Pakiety zdrowotne mają elastyczny zakres

Korzyści dla pracowników i pracodawców

Z punktu widzenia pracownika ubezpieczenie zdrowotne nie różni się od abonamentu medycznego. Daje szeroki dostęp do porad lekarskich i świadczeń ambulatoryjnych. – Umowę zawieramy z pracodawcą, który decyduje, jaką dodatkową opiekę zdrowotną zapewnić swoim pracownikom. Ten benefit staje się normą, nie tylko w wielkich firmach. Podczas rozmów rekrutacyjnych pracownicy nie pytają dziś pracodawcy, czy ubezpieczenie jest, tylko jaki ma zakres. Dopytują o możliwość ubezpieczenia rodziny – opowiada Katarzyna Jezierska-Stencel.

Korzyścią dla pracodawców jest możliwość zawierania umów w drodze negocjacji, bez przetargu

Z punktu widzenia pracodawcy kluczowe jest natomiast bezpieczeństwo prawne. – Umowa abonamentowa to zwykła umowa cywilno-prawna. My zaś jesteśmy towarzystwem ubezpieczeniowym ze wszystkimi tego konsekwencjami. Musimy przestrzegać rygorystycznych reguł tego rynku, podlegamy Komisji Nadzoru Finansowego, która pilnuje, żebyśmy bezpiecznie zarządzali powierzonymi nam przez naszych członków pieniędzmi. Każdy zawierający z nami umowę jest dodatkowo chroniony, a my nie możemy nagle wypowiedzieć takiej umowy, jak to bywa w przypadku umów cywilno-prawnych – tłumaczy.
Korzyścią dla pracodawców jest także możliwość zawierania umów w drodze negocjacji, bez przetargu. – Ten jest zwykle żmudny, obciążony biurokratycznymi ograniczeniami i często nie przynosi zadowalających efektów – mówi dyrektor Jezierska-Stencel. Ubezpieczenia wzajemne są natomiast ustawowo zwolnione z rygorów prawa o zamówieniach publicznych. Dlatego pracodawcy mogą negocjować warunki, aby zakres opieki zdrowotnej był optymalny dla ich pracowników.

Zakres opieki dopasowany do potrzeb

– Mamy trzy wyjściowe pakiety. Każdy zawiera usługi podstawowe, jak konsultacje u specjalistów, badania diagnostyczne, szczepienia, rehabilitację, prowadzenie ciąży, domowe wizyty lekarzy i pielęgniarek czy refundację sprzętu rehabilitacyjnego. Kiedy jednak rozmawiamy z konkretnym klientem, to dostosowujemy rozwiązania do jego potrzeb – tłumaczy dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Najważniejsza jest struktura zatrudnienia w danej firmie: ile jest kobiet, ile mężczyzn, jaka jest średnia wieku. – Jeśli zatrudnieni to osoby w wieku 50+, znaczenia nabierają badania onkologiczne. Jeśli większość pracowników to młode kobiety, bardzo ważna jest opieka położnicza. Jeśli jest dużo rodziców – opieka pediatryczna – wyjaśnia Katarzyna Jezierska-Stencel. Ważna jest też specyfika branży. – U niektórych pracodawców konieczne są np. dodatkowe szczepienia. U innych wydarzył się jakiś wypadek i potrzebne są działania prewencyjne – dodaje.
Przykładem jest nowatorski, profilaktyczny program dla firm z sektora energetycznego i elektrociepłowniczego, który uwzględnia zagrożenia w miejscu pracy i choroby cywilizacyjne. Dla tych firm w ramach TUW PZUW powstał specjalny związek wzajemności członkowskiej, który oferuje opiekę medyczną ich pracownikom. Związek nosi imię Ignacego Mościckiego – prezydenta Polski, a jednocześnie wybitnego naukowca i konstruktora kondensatorów elektrycznych wysokiego napięcia.

Szybki dostęp do lekarza

Atutem opieki zdrowotnej, którą zapewnia TUW PZUW, jest szybki dostęp do lekarza. – Na poradę specjalisty czeka się średnio dwa dni. W wyjątkowych sytuacjach – do pięciu. Dla porównania w publicznej służbie zdrowia na konsultację ortopedy trzeba czekać średnio ponad 10 miesięcy. Ten czas wydłuża się także w prywatnej opiece medycznej. Dlatego szybkością udzielanych świadczeń staramy się odróżnić od konkurentów – mówi dyrektor Jezierska-Stencel.

Na poradę specjalisty czeka się średnio dwa dni. Wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest możliwa niemal natychmiast

Jest to możliwe dzięki temu, że TUW PZUW należy do Grupy PZU, a usługi zdrowotne świadczy rynkowy potentat, czyli PZU Zdrowie. Działa w 600 miejscowościach, niemal we wszystkich powiatach. Ma prawie 2500 placówek. – Ta skala działania decyduje o naszej sile i korzyściach dla ubezpieczonych – podsumowuje Katarzyna Jezierska-Stencel.
Więcej informacji: katarzyna.jezierska@tuwpzuw.pl